Kamu mallarının yüzde 90'ı, 15 yıllık AKP iktidarında satılmış

15 yıllık AKP iktidarı döneminde en tartışılan ve muhalefetin şiddetle karşı çıktığı konuların başında geldi hep özelleştirme.

Sıcak para sıkıntısı, devlete ait birçok kurumun özelleştirme yoluyla satışı ile sağlandı çoğu zaman. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, özelleştirme ile ilgili en güncel verilere ulaşılabilen resmi kaynak.

Mart 2015’te siteye girildiğinde, 1986-2003 yılları arasında yapılan özelleştirmelerin toplam tutarı 8,2 milyar dolar civarındayken, 2003’ten 2015’e kadarki özelleştirmelerin tutarı ise 57 milyar doların üzerindeydi.

Bu artış yıldan yıla devam ediyor. Maliye Bakanlığı verilerine göre, 2017 yılı itibarıyla son 15 yılda kamu malı satışı 60.8 milyar dolar rakamına ulaşmış. Dikkat çeken bir veri de şu: Devletin özelleştirme gelirinin yüzde 90’ı AKP hükümetleri döneminde elde edildi.

Özelleştimeyle ilgili bu veriler, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen 2018 bütçesinden.

Görüşmelerde sunulan Maliye Bakanlığı bütçe kitabında, “Bu rakam bugüne kadar yapılan uygulamalardan sağlanan toplam gelirlerin yaklaşık yüzde 90’ını oluşturmaktadır” yorumu yapılıyor.

1986 ile 2017 yılları arasındaki toplam özelleştirme tutarının 68.8 milyar dolar olduğu bilgisi doğrultusunda yüzde 90’lık oran ortaya çıkıyor.

Peki, özelleştirmelerde hız kesilecek mi? Cumhuriyet’in haberine göre, tam gaz devam edecek:

Kasım ayı itibarıyla 460 özelleştirme ihalesi gerçekleştirildi. 119 Özelleştirme Yüksek Kurulu kararı ile 256 adet Özelleştirme İdaresi Başkanlığı kararı alındı. Son dönemdeki özelleştirmelerin büyük bir bölümünü enerji özelleştirmeleri oluşturdu.