Kredi destekleri küçük şirketlere ulaşmadı: Maş ve kira ödemesinde zorlandılar

Dünyada 12 milyonu aşan enfekte ve 560 bini aşan ölüme neden olan koronavirüs pandemisi ekonomi dünyasını da olumsuz etkiledi. Etkilenen ülkelerden biri de zaten ekonomisi krizden olan Türkiye oldu. 

Türkiye'de salgında kredi destekleri en küçük şirketlere ulaşamadı, yüzde 33'ü maaş, kira ödemesinde zorlandı.

Politika Analiz Laboratuvarı (PAL) tarafından e-ticaret ödeme sistemleri şirketi iyzico’nun katkılarıyla hazırlanan rapora göre, KOBİ’lerin finansman konusunda yaşadığı sorunlar Covid-19 salgınıyla daha da derinleşti.

Mikro işletmelerin yüzde 33’ünün, küçük firmaların yüzde 16’sının ve büyük firmaların yüzde 2’sinin Covid-19 krizinde maaş, kira, fatura gibi zorunlu ödemeleri gerçekleştirmede zorlandığını belirten rapor, kredi desteklerinin mikro işletmelere ulaşmasında engellerle karşılaşıldığını ortaya koyuyor.

Tüketicilerin yüzde 14’ü Covid-19’dan sonra ilk defa internetten alışveriş yaptığını, yüzde 9’unun da bu dönemde faturalarını dijital ortamda ödediğini belirtti.

Bu sonuçlar, son üç ayda yaşanan dijitalleşme artışının Türkiye’nin son üç yıllık artışına eşit olduğunu gösteriyor. Yedi milyon kişi ilk defa alışveriş yaptı ve beş milyon kişi COVID-19’dan sonra ilk defa faturasını internet üzerinden ödedi.

T24'ün aktardığına göre 2010’da Türkiye’deki bireylerin yüzde 42’sinin internete erişimi varken 2019’da bu oranın yüzde 88’e çıkmış olmasına karşın dijital dönüşüm finansal hizmetlerde kendini göstermiyor.

Rapor, tüketicilerin yüzde 28’inin mali kuruluşlar dışından borçlandığını, yüzde 60’ının ise acil ihtiyaçları için yakın çevresinden yardım aldığını ve borç almak için sosyal çevresini kullandığını gösteriyor.

Rapora göre yüksek gelir seviyesindeki ülkeler için yüzde 84 seviyesinde seyreden banka kredilerinin GSYH’ye oranı Türkiye’de yüzde 60 seviyesinde seyrediyor.

Yüksek gelir seviyesindeki ülkelerde 15 yaş üstü bireylerin yüzde 92’sinde banka hesabı bulunurken Türkiye’de 15 yaş üstü bireylerin yüzde 69’unun banka hesabı bulunuyor.