Murat Çetinkaya vakası: Bizi kışın yine durgunluk bekliyor

Geçen hafta ekonomide yaz bereketi yaşandığını anlattım. Ancak, bu toparlanmanın kalıcı olması için ekonomik reform şart.  TCMB Başkanı Murat Çetinkaya’nın makul bir gerekçe gösterilmeden görevden alınması Başkan Erdoğan’ın henüz ekonomik reformlara gönüllü olmadığının işareti.  Umtulu olmak için neden var mı?  Bence hala var, ama yaz dönemini halihazırdaki politikalarla boşa harcarsak, bizi kışın yine durgunluk bekliyor. 

Cumhurbaşkanı TCMB  Başkanı’nın görevden alabilir mi?

Madde 27- Başkanlık görevi, özel bir kanuna dayanmadıkça Banka dışında teşrii, resmi veya özel herhangi bir görev ile birleşemez. Bundan başka Başkan, ticaretle uğraşamayacağı gibi, bankalar ve şirketlerde de hissedar olamaz. Hayır dernekleri ile amacı hayır, sosyal ve …

Madde 28- …
Başkan (Guvernör) ancak, 27 nci maddedeki yasakların gerçekleşmesi ve bu Kanunla kendisine verilen görevlerin devamlı surette ifasını imkansız kılacak durumların ortaya çıkması hallerinde, atanmasındaki usule göre görevinden af olunabilir.

Murat Çetinkaya’nın görevden alınması niye önemli?

TCMB’nin bağımsızlığına şüphe düşürdü

Fazi indirimlerinde aşırıya kaçarak kurda yeni bir istikrarsızlık dönemi başlayacağı kaygısı uyandırdı.

TCMB’nin bağımsız olması ve enflasyon hedefine sadık kalması enflasyonu düşürmek için tek çare.