Mar 26 2018

İdare yargının 'emekli ikramiyesi' kararına ayak diriyor

15 Temmuz 2016 darbe girişiminden bu yana kamudan 100 binden fazla kişi ihraç edildi. Görevlerine son verilenlerin ikramiye ve sosyal hakları ellerinden alındığı gibi, özel sektörde de iş bulmalarının önüne geçiliyor.

Yüzbini aşan bu kitleyi 'yaşayan ölü' haline getirmeye çalışan sisteme karşı hak arayışına girenler de bürokratik mekanizmanın grift kademelerinde yitip gidiyor. 

Hak ve Adalet Platformu Sözcüsü Ömer Faruk Gergerlioğlu da ihraç edilenlerden ve hakkını arayanlardan. Bir KHK ile görevine son verilen Gergerlioğlu'na bu süreçte, "Memurların kurumlarınca haklı bir nedenle görevine son verilmiş olması ikramiye ödenmesine engel bir hal teşkil etmektedir" yanıtı verildi. 

OHAL sürecindeki KHK'larla ihraç edilen kamu çalışanları emekli ediliyor ancak emeklilik ikramiyeleri gasp ediliyor ve mahkemelerin iptal kararlarına idare tarafından uyulmuyor. 

SGK, mahkeme kararlarını uygulamama gerekçesi olarak, OHAL KHK’larını değil Emekli Sandığı Yasası ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasası hükümlerini gerekçe gösteriyor.

Buna göre verilen çok sayıda kararda, “Farklı sosyal güvenlik kurumlarına tabi olarak geçen hizmetleri birlşetirilmek suretiyle aylık bağlananlara yapılacak ikramiye ödemesinin ise Sandığa tabi hizmetin kıdem tazminatı ödenmesini gerektirecek şekilde sona ermiş olması koşuluna bağlandığı” değerlendirmesi yapıldı ve emekli ikramiyesi talepleri, “kamu görevinden kıdem tazminatı gerektirmeyecek şekilde çıkarıldığı” gerekçeleriyle reddedildi.

Buna karşılık Ankara 16. İdare Mahkemesi, ihraç edilen bir kamu personelinin SGK’nın işlemine karşı verdiği bir kararda, “Hizmetin kıdem tazminatı ödenmesini gerektirecek şekilde sona ermediğinden bahisle ikramiyeden yoksun bırakılmasının eşitliğe ve hakkaniyete aykırılık oluşturacağı açıktır. Sandığa tabi hizmetin ne şekilde sona ermiş olmasına bakılmaksızın ikramiye ödemesinden yararlandırılması gerekirken, aksi yönde tesis edilen işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir” ifadeleri kullanıldı.

SGK’nin işlemine karşı dava açan Gergerlioğlu ise durum için şunları söylüyor

"Bende birleştirme işlemi yok. Emekli Sandığı ile başladım, Emekli Sandığı ile bitirdim. Bana sundukları gerekçede kendilerine göre bir gerekçe bulmuşlar. Yapılan çirkin. 27 yıllık hizmet boyunca kesileni vermiyorsun. İdare mahkemeleri zaten iptal ediyor. Ama devam ediyorlar. Devlet ciddiyeti adına inanılmaz. Askeriyede olanların emeklilik başvurularını kabul etmiyorlar. İspatlanmış bir suç yok, tutuklu, emekli de olamıyor. Böyle uygulamalar da var. Binlerce kişinin başına geliyor."

http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/calisma_yasami/948520/Emeklilik_ikramiyesi_gaspi__ihraclar_hakli_fesihmis.html