AYM: Mühürsüz oy geçerli, sandık taşıma güvenlik için!

CHP, Anayasa Mahkemesi'ne 'Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un bazı maddelerinin iptali istemiyle başvuruda bulunmuştu.

AYM Genel Kurulu, yasanın iptali istenen hükümlerini Anayasa'ya uygun buldu, CHP'nin iptal istemini reddetti.
15 üyenin oy çokluğuyla alınan karar Resmi Gazete'de yayımlandı. AYM, kararla ilgili gerekçesini açıkladı.

Gerekçede, aynı binada oturan seçmenlerin, hane bütünlüklerinin korunması ve aynı seçim bölgesinde kalmaları şartıyla farklı sandık bölgelerine kaydedilebileceğine dair değerlendirmelerde bulunuldu.

Gerekçeli kararda, seçim güvenliği nedeniyle sandıkların başka seçim bölgelerine taşınmasına ilişkin ise şöyle denildi:

 

 

"Kural, YSK'ya seçmenin oyunu kullanacağı sandıktan daha uzak mesafede bulunan başka bir sandıkta oy kullanmasına yol açabilecek nitelikte bir yetki verdiğinden, bu yetkinin kullanılmasının oy hakkının sınırlanması sonucunu doğuracağı açıktır. Oy hakkına getirilen bu sınırlamanın sebebi ise seçim güvenliğidir. Dava konusu kuralla oy hakkına yapılan müdahalenin seçim güvenliğinin sağlanması amacına dönük olması yeterli olmayıp, ayrıca ölçülü olması gerekir.”

 

Anayasa Mahkemesi, seçmenin oy kullanma hakkını kullanmasının önündeki engellerin kaldırılmasının devletin görevi olduğu ve bu kapsamda sandıkların taşınması, sandık veya seçim bölgelerinin birleştirilmesi halinde de bu birleştirmenin oy kullanımı bakımından ortaya çıkarabileceği güçlükler yönünden gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini savundu. AYM “Ayrıca sandıklar herhangi bir seçim bölgesine değil, yalnızca en yakın seçim bölgelerine (muhtarlıklara) taşınabilir” dedi.

Mühürsüz oy tartışması geçen yıl yapılan ve sonuçları şaibeli 16 Nisan Anayasa değişikliği Referandumu sonrası gündeme gelmişti. Anayasa Mahkemesi gerekçeli kararında bu konuya da değindi, mühürsüz zarf ve oy pusulalarının geçerli sayılacağına dair kuralın da Anayasa'ya aykırı olmadığı savundu.

http://siyasihaber3.org/aym-muhursuz-oy-anayasaya-aykiri-degil-sandik-tasima-guvenlik-icin/76616