Ekonomide hangi parti ne vaat ediyor?

24 Haziran yaklaşırken tarihi zirvelere tırmanan döviz kurları dikkatlerin partilerin ekonomi politikalarına çevrilmesine neden oldu. AKP, 2015 ile benzer vaatlerde bulunuyor. CHP’nin vaadi 2.200 TL asgari ücret, HDP bu konuda ücretin üç bin olacağı sözünü veriyor. Saadet Partisi, asgari ücrete her yıl yüzde 7 ile10 zammı vaat ediyor. İYİ Parti ekonomik disiplin için "Mali Kurul" diyor. 

AKP'nin "Güçlü demokrasi, güçlü ekonomi" vurgusu yapılan seçim beyannamesinde ekonomi alanında 16 yıllık iktidar döneminde neler yapıldığı anlatıldı. Bundan sonra neler yapılacağı konusundaki vaatlerin 1 Kasım 2015 seçim beyannamesi ile benzerlik gösterdiği görülüyor. AKP, yeni dönemde de bir taraftan mali disiplini sürdürürken diğer taraftan finansal piyasalardaki derinleşmeyi artıracak, enflasyonu tek hanelere düşürecek ve yurtiçi tasarrufları arttırarak cari açığı azaltıp yapısal bir problem olmaktan çıkaracakları vaatlerini tekrar ediyor.Anamuhalefet partisi CHP, seçim bildirgesinde ekonomi ile ilgili planlarını "Çokça Üretim, Hakça Bölüşüm" sloganını kullanıyor. CHP’nin vaatlerinin odağında OHAL’in kaldırılarak kuvvetler ayrılığının tesis edilmesi yer alıyor. Ekonomik istikrar ve büyüme için hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığının gerekli olduğuna dikkat çekiliyor.

Parti, bir yıl içinde kişi başı milli gelirin 15 bin dolara yükseleceği, enflasyon ve işsizliğin yüzde 5’in altına indirileceği, cari açığın milli gelire oranının yüzde 4’ün altına düşürüleceği gibi iddialı hedefler ortaya koyuyor.

CHP net asgari ücretin 1 Ocak itibariyle 2.200 TL yapılacağını taahhüt ediyor. Asgari ücretten gelir vergisi alınmayacağı ve asgari ücrete altı ayda bir zam yapılacağı da verilen sözler arasında.

Emeklilere Ramazan ve Kurban bayramlarında birer maaş ikramiye verme vaadi de var, ayırca çiftçinin üretimde kullandığı mazottan ÖTV ve KDV’nin kaldırılacağı ve tarımsal kredi borçlarının faizlerinin silineceği de parti programında yer alıyor.

İYİ Parti sloganı "toplumda birlik, ekonomide güven, yönetimde liyakat". En dikkat çeken noktalardan biri yapısal reform programının hayata geçirileceği ve kamu maliyesinin "Mali Kural" çerçevesinde disipline edileceği yönündeki ifade.

Mali Kural, gelir, gider, bütçe açığı gibi konularda belli hedefler koyarak harcama kısmayı kanun haline getiriyor ve mali disiplinin kalıcı hale getirilmesini öngörüyor. Beyannamede orta vadede kişi başına düşen milli gelirin 16 bin dolara yükseltileceği, GSYH'nin 1,4 trilyon dolara çıkartılacağı belirtiliyor.

 

HDP, ekonomi programını emekten ve üretenden yana bir perspektife oturtuyor. İktidarında, OHAL’i kaldırıp, özgürlükleri kısıtlayan uygulamaları sonlandıracağı ve yargı bağımsızlığını sağlayacağını taahhüt ediyor.

Bildirgede HDP, kamusal israfları önleyeceğini ve adaletli bir vergi politikasıyla dar gelirlilere gelir artışı sağlanacağını belirtiyor.

Asgari ücreti 3 bin TL yapmayı ve vergiden muaf tutmayı vaat eden HDP, tüm kamu çalışanlarına bin TL zam, emeklilere 3 bin TL maaş ve emeklilik yaşını düşürme sözü veriyor. İşsizlere bin TL işsizlik ve yaşlılara yine bin TL yaşlılık ödeneği ve tarım desteklerini yüzde 100 arttıracağını belirten HDP, gençlere de 500 TL aylık bağlamayı taahhüt ediyor.

DW Türkçe'nin derlediği habere göre, Saadet Partisi asgari ücrete her yıl reel olarak yüzde 7-10 civarında artış yapılacağı; memura ve işçiye bayram ikramiyesi verileceği belirtiliyor.

Cumhur ittifakı çatısı altında AKP ile birlikte seçimlere giren MHP, ekonomi politikasını bağımsız ve milli bir “Üreten Ekonomi Programı”nın hayata geçirilmesi olarak tanımlıyor.

HABERİN DETAYI