Türkiye Ermenileri yeni Patriğini seçti: Sahak Maşalyan

10 yılı aşkın süredir Patrik seçimi için mücadele eden Türkiye Ermenileri, tartışmalı sürecin ardından bugün 85. Patrik olarak Sahak Maşalyan'ı seçti.

Türkiye Ermenileri'nin yeni Patriği Başespiskopos Aram Ateşyan ile yarışan Sahak Maşalyan oldu. Maşalyan, 119 oyun 102'sini alarak yeni patrik seçildi.

Maşalyan ilk açıklamasında “12 yıllık mahrumiyet dönemi sona erdi” dedi.

Agos’ta yer habere göre Maşalyan’ın açıklaması şöyle:

"Bugün 85. Türkiye Ermenileri Patriği olarak seçilmiş olmanın kıvancını sizlerle paylaşmak isterim. Müteveffa Patrik Mesrop Mutafyan’ın trajik hastalığı nedeniyle on iki yılı aşkın bir süre Patriksiz idare edilen Ermenin toplumu nihayet demokratik seçimlerle, hakkın ve halkın onayıyla yeni Patriğini seçti. İki aşamalı bu seçimde 8 Aralık Pazar günü halk kiliselerde 102 sivil temsilciyi belirlemek için sandık başına gitti. 102 sivil delegenin 89'unu kazanan Turuncu listeyle şahsımın Patrik seçilmesi zaten geçen pazar günü garantilenmişti. Bugün 102 sivil delege 17 ruhani delegeyle birleşerek 119 kişilik bir Temsilciler Meclisi oluşturuldu. Gizli oylamayla yapılan seçim sonucu şahsım Episkopos Sahak Maşalyan resmen Patrik seçildi. Bu seçimler için emek sarf eden ve hiçbir özveriden kaçınmayan sivil ve ruhani delegelere ve bizleri gönülden destekleyen halkımıza minnet ve teşekkürlerimizi iletiyoruz.

Fatih Sultan Mehmet Han’ın izinleriyle ilk Patrik Bursalı Episkopos Hovagim’le başlayan İstanbul Ermeni Patrikliği dini ve cismani otoritesiyle Osmanlı İmparatorluğunun önemli kurumlarından biri olmuştur. Cumhuriyet döneminde de Ermeni toplumunun temsil makamı olmaya devam etmiştir. Cumhuriyet hükümetleri döneminde de laiklik ilkesi gereğince patriklerimiz, bugün de olduğu gibi, geleneklerimize uygun olarak seçimle işbaşına gelmişlerdir. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Atatürk’ü rahmet ve minnetle anıyoruz. Cumhuriyetimizin ilelebet payidar kalmasını diler, bizlere bu seçim imkanını sağlayan devletimize ve hükümetimize sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan şahsında sonsuz şükranlarımızı sunarız. Bu seçimlerin sağlıklı ve huzur içinde yapılabilmesi için hiçbir özeni esirgemeyen sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’ya ve İstanbul Valimiz sayın Ali Yerlikaya’ya özel teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Ermeni toplumu Türkiye’deki en büyük gayri Müslim azınlıktır. Bu toprakların tarihi kadar kadim bir halkın bugünkü evlatları olarak ülkemiz insan mozaiğinin renklerinden birini temsil ediyoruz. Ermeni halkının bu topraklarda oluşan ortak medeniyete katkısı dün olduğu gibi bugün de devam edecektir. Çoğulculuğun, çok renkli ve çok sesli çağdaş bir toplum olmanın, birlikte yaşama kültürünün pekişmesi bağlamında bu seçimlerin yapılabiliyor olması çok önemlidir. Dünyanın şiddete savrulduğu bugünlerde barışın, hoşgörünün ve siyasal olgunluğun ülkemizde sergileniyor olması bizler için bir gurur kaynağıdır.

'Patrik' sözcük anlamıyla baba, peder demektir. Öyle ki bugün halkımız kendini temsil edecek, sorunlarıyla ilgilenecek, dini ve etnik birliğinin sembolü olan manevi babasını seçmiş, böylece on iki yıllık bir mahrumiyet dönemi sona ermiştir. Halkımın desteği ve dualarıyla yüce Rabbin rahmet eli üstümden eksik olmasın. Bu ağır mesuliyeti üstlenmek hayatımın en büyük şerefi olmuştur. Bu görevi layıkıyla icra edebilmem için hepinizin dualarına ihtiyacım var. Allah yardımcım olsun.

Patrik Sahak II"

 

Sahak Maşalyan kimdir?

1962’de İstanbul Bayrampaşa’da Şahin Maşalı olarak doğdu. Vaftiz töreninde Şahan, 1992’de ruhaniliğe adım attığında da Sahak Maşalyan adıyla kutsandı.

Sırasıyla Tevfik Kut İlkokulu, Gedikpaşa Ortaokulu ve Bakırköy Lisesi’nde temel eğitimini tamamladı. 1979’da İTÜ Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği’ni kazandı. 1982 yılında rahip olmaya karar vererek İTÜ’den ayrıldı ve 20 yaşında Ermenice öğrenmeye başladı.

1983-1987 yılları arasında İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nde eğitim görürken, Ermeni Patrikhanesi’ne öğrenci olarak yerleşti. Üniversite eğitimiyle eş zamanlı olarak; Ermenice dili, Tören Bilgisi, Kilise Tarihi ve Öğretileri konularında özel derslerle rahipliğe hazırlığını sürdürdü. Patrik Şnorhk Kalustyan, Patrik Mesrop Mutafyan, Rahip Şnorhk Kasparyan, Peder Şnorhk Muradyan, Digin Siranuş Feruhan, Dr. Vartan Gomikyan, Müzisyen Jirayr Arslanyan, Father John Whooley gibi değerli öğretmenlerden yararlandı.

1984 yılında henüz Üstrahip (Vartabed) olan Mesrob Mutafyan’ın, Bakırköy Kilisesi’nde her Perşembe kadınlar için düzenlediği Türkçe vaazlarını devralarak 1988’e kadar kesintisiz sürdürdü. Yine aynı dönemde Mutafyan’ın Gedikpaşa Kilisesi’ndeki vaazlarını da dönüşümlü olarak üstlendi.

1986 yılında patrik Şnork Kalustyan tarafından diyakoz - papaz yardımcısı (sargavak) olarak takdis edildi.

1988-1989 yılları arasında kısa dönem askerlik görevini Kağıthane ve Tatvan’da tamamladı.

1989’dan itibaren Belçika Leuven Üniversitesi’nin programlarını izleyen Allen Hall Koleji’nde Teoloji okudu, iftihar listesinde yer alarak “Magna Cum Laude” derecesiyle 1994’de mezun oldu. Aynı zamanda Londra Ermeni Kilisesine diyakoz – papaz yardımcısı (sargavak) olarak hizmet etti.

Eğitimi sürerken 1992 yazında Patrik Karekin Kazancıyan tarafından evlenmemiş rahip (Apeğa) olarak takdis edilip resmi olarak sivil hayattan ruhani hayata geçiş yaptı.

1994-1997 dönemini manastır hayatını tanımak için Yeruşalim’de (Kuddüs) geçirdi. Patrik Torkom Manugyan’ın desteğiyle 3 yıl boyunca, halk için akşamları “Kutsal Kitap Çalışmaları” düzenledi. Tarkmançats Lisesi’nde müdürlük (desuç) ve din dersi öğretmenliği yaptı.

1997-1999 yılları arasında Master çalışmalarını, İrlanda-Dublin’de bir Cizvit (Jesuit) üniversitesi olan Milltown İnstitute of Philosophy and Theology’de Spirituality dalında yürüterek, “İman ve Şifa Mucizeleri” teziyle 2000 yılında tamamladı.

1999-2005 yıllları boyunca İstanbul Kınalıada, Kumkapı Dışı Surp Harutyun, Gedikpaşa ve Galata kiliselerinde ruhanilik ve vaizlik görevlerini yürüttü. Aynı dönemde Ruhani Kurul’un Başkan yardımcısı oldu. Yurtiçi ve yurtdışı toplantı ve konferanslarda Patrikliği temsil etti. Patrikhane kilise bülteni Lraper’de pek çok yazısı yer aldı.

2005-2011 dönemi boyunca Ermenistan’da Kevorkyan Teoloji Akademisi’nde; öğretim üyeliği, dekan yardımcılığı ile üç yıl boyunca da dekanlık görevlerini yürüttü. Günümüzde dünya üzerinde aktif olarak görev yapan 200’den fazla din adamının hazırlanmasında katkıda bulundu.

Eğitmenlik ve yöneticilik görevlerinin yanında, halka yönelik vaizlik ve ruhani danışmanlık görevini sürdürdü. 2008 – 2010 yılları arasında Şoğagat TV’de İncil yorumlayan “Avedarani Usutsum” isminde Ermenistan ve diasporada yayınlanan 72 program yaptı. 

Önemli patrikler arasında yer alan Golot ve Şığtayagir Patriklerin hayatı hakkında kurgulanmış “Yergu Ukhtavor” (İki Adanmış Kişi) isimli dini tarihi bir roman yazdı. Defalarca baskısı gerçekleşen bu roman, Ermeni Kilisesi merkezi olan Surp Etchmiadzin yayınlarının en popüleri ve başarılısı olarak kabul edilmektedir.

2006 yılında Üstrahip (Vartabet), 2008 yılında ise Episkopos rütbelerini alarak 2011’de İstanbul’a döndü.

İstanbul’a dönüşünü takiben Ermeni Patrikhanesi Kiliserarası ve Dinlerarası İlişkiler Sorumlusu oldu. Ekümenik ilişkiler bağlamında Türkiye Kiliseleri Ortak Komisyonu’nda aktif rol üstlendi. Bu komisyon dünya kilise tarihinde ilk kez Katolik, Ortodoks ve Protestan inançlarının ortak imanını bir kitap olarak yayınladı. İngilizceye de çevrilen ‘Temel İlkeleriyle Hristiyanlık’ adlı bu kitabı komisyonla birlikte kaleme aldı.

Episkopos Sahak Maşalyan, 4 Temmuz 2019 tarihinde Patrik Kaymakamı seçilmiş olup, düzenli vaazlar vermekte ve Sahakyan Ermeni Lisesi din dersi öğretmeni olarak görev yapmaktadır

Maşalyan, Türkçe ve Ermenice’nin yanısıra iyi derecede İngilizce bilmektedir. Dini eğitimin bir parçası olarak Yunanca, Latince ve İbranice çalışmıştır.