Estetikte yeni moda: kalın kadın sesi…

İş hayatında kalın ses tonlarının çok daha fazla para kazandığı bilimsel araştırmalarla kanıtlanınca son yıllarda ses tonlarını kalınlaştıran kadınların sayısı arttı. Dünyada kadınların ses tonları giderek kalınlaşırken erkekler babalığa ve yöneticiliğe hazırlanmak için ses estetiği yaptırıyorlar.  

Ses, günümüzde görsel olmayan bir vitrine dönüşünce mesleki başarının da altın anahtarı sayılıyor. Yalnızca kariyerin bir parçası olmakla kalmıyor, sosyal alanlarda da etkileri giderek arttı. Hatta 2018 yılının en moda estetik tercihlerinden biri oldu. 

Ses estetiği operasyonlarıyla kadınlar da erkekler de en ideal sese kavuşabiliyor.  
Türkiye’de ve dünyada ses estetiği konusunda duayen kabul edilen Kulak Burun Boğaz Profesörü İsmail Koçak yeni yılın ses estetiğini anlattı:

‘‘Araştırmalar, ses kalınlaştıkça gücün arttığını doğrularken ton inceldikçe zayıflık vurgusu çoğalıyor. Görsel ve eğlence sektöründe çalışanlar için de ince ses tonu daha cazip oluyor.  

Ses aslında başlı başına birebir gelir kaynağıdır. Kariyer ve ses tonu üzerine yapılan en etkili çalışmalardan biri 2012 yılında Amerika’da Duke Üniversitesi tarafından yapıldı. CEO’ların yaptıkları çalışmalarda belli bir ses kalınlığına ulaştıktan sonra kurumların kazançlarını yükselttikleri ortaya çıktı. 

‘Milyon dolar ses’ olarak yankı bulan araştırma sesin kazanç boyutunu kanıtladı. Araştırmada, ses tonu belli bir kalınlıkta olan CEO’ların, kurumlarına diğer CEO’lara oranla daha fazla gelir sağladığı kanıtlandı. 

Kalın ses tonlu yöneticiler, kurumlarına 440 milyon dolar daha fazla gelir kazandırırken, bu kişilerin bireysel gelirleri ise 187 bin dolar daha fazla oluyordu. 

Kalın sesin hem kadın ve hem erkek için gelir amacı olduğu doğrulandı. Üstelik ses tonu kalın olan yöneticiler yalnızca kazanmıyor aynı zamanda şirketlerine de kazanç kapısı açıyordu.  

Başarılı CEO’ların ortak özellikleri iyi konuşmak, konuştuğunu dinletmek ve karar mekanizmasını tamamlayıp işi kapatmaktır. Sesinden memnun olmayan kişiler konuşmayı tercih etmediklerinden iletişimde zorlanırlar. Bu nedenle yöneticilik imajı eksik kalabilir.

Erkekler en fazla çocukları olacaklarını öğrendiklerinde ve bir terfi döneminde ses estetiğine yöneliyorlar.

Çocuklar bile seçici davranıp babalarının sesinin kalın olmasını tercih ediyor, böylece güçlü olduğunu duyurmasını istiyor. Sesin modası vardır ve artık kalın ses çok daha cazip.

Ses tonu ‘parmak izi’ gibi kendine özgüdür. Tonlama, bir cümlenin soru işaretine mi yoksa karara mı bağlanacağını gösterir. Bazen tek bir kelimeyi, tonlamayla iki ayrı anlama çekebilirsiniz. 

Kullanılan kelime, tonlama ve beden dili kişinin ne anlatmak istediğini belirler. Kalın ses tonunun karar gücü ile ince ses tonunun karar gücü epey farklılık gösterir.

Yapılan araştırmalar, son 30-40 yıldır İskandinav bölgelerinde kadınların ses tonlarının giderek kalınlaştığını ortaya çıkardı. Bunun en büyük nedeninin iş hayatında kadınların karar ses tonunu benimsemeleri olduğu belirlendi. 

Bu şekilde kendilerini daha iyi ifade eden kadınlar, toplumsal tonun değişmesinde bile etkili olmuştur.  

Ses gelişimi 8 yaşında tamamlanır. Ses problemleri sekiz yaşından sonra da devam ediyorsa artık tedavi edilmesi şarttır. ‘S’ harfini çıkaramama veya belli seslerde zorlanma, 8 yaşından sonra çocuğun sesinde problem varsa, profesyonel bir yardım şarttır. 

Çocukların ergenliğe giriş dönemi farklı bir yaşa denk düştüğü için aile bu sorunu fark etme konusunda ihmalkar davranabilir. Ancak çocuklar bu falset tonda devam ederse ciddiye almak gerekir. 

Bu bozulma, geçiş döneminde olsa da falset tonda yani çocuk sürekli o ince sesi kullanmaya devam ederse ve diğer sese geçemediyse bir an evvel tedavisine başlanmalı. En azından bu sesin kendi doğal sesi olduğunu, zamanla geçecek olduğunu kendisine kabul ettirmek lazım. 

Aksi takdirde bu sorun ya terapi ya da ameliyatla çözülebilir.
İnsan en ideal sesine 24 yaşında kavuşur ve bu yaştan sonra ses yaşlanmaya başlar ve değişimi sürer.
 
Ses estetiği son yıllarda oldukça sık rağbet edilen bir girişim. Önceleri sadece ses telleri üzerinde bir hasar oluştuğunda başvurulan ses tedavileri, artık mevcut sesinden memnun olmayan sağlıklı kişiler tarafından da tercih ediliyor.

Genel anlamda iki tür ses estetiği operasyonu var: Ses inceltme ve ses kalınlaştırma. Hedef sese ulaşabilmek için kullanılan yöntemler arasında ses terapisi ve çeşitli ses cerrahileri bulunuyor.

Ses Kalınlaştırma Operasyonu özellikle ince sesli erkeklerde uygulanıyor. Kalın ve tok bir ses tonu her zaman, kendinden emin ve otoriter bir izlenim bıraktığından özellikle politikacılar ve işyerinde terfi alan kişiler bu ameliyatı tercih ediyor. 

Bu kalın ve karizmatik sesi, ses terapisi ile elde etmek mümkün. Terapinin faydalı olmadığı durumlarda tıpkı bir müzik enstrümanı akordunu yapar gibi cerrahi ile ses telinin gerginliği azaltılarak insan sesinin akordunu yapmak ve arzulanan hedef sese ulaşabilmek mümkün oluyor.

Günümüzde bile cerrahi olarak yaratılmış bir ses tarzı olabilir, olmaması için hiçbir sebep yok. Ancak daha henüz bu işin çok başındayız. Fakat şunu rahatlıkla söyleyebiliriz; moda sesler yaratılacak, öyle gözüküyor.

Ses estetiği ameliyatları lokal anesteziyle de genel anestezi ile de yapılabilir. Operasyon sırasında hasta ses tonuna kendi karar verebilir. 

Ses telleri de tıpkı telgraf tellerinde olduğu gibi zaman içinde gevşeyebileceğinden ses bir miktar da olsa kalınlaşacak ve istenilen gerçek tona 6 ay ile 1 yıl arasında ulaşır. Bu ameliyatlar boyunda hiçbir iz bırakmaz. Dikiş izi üç ayda tamamen yok olabilir.