Merkez Bankası beklenenin üzerinde faiz indirdi; Ekim kararı lira üzerinde kritik olacak

Geçen yıl yaşanan kur krizi sonrası Ağutos ayında şok etkisi yaratacak 650 baz puanlık faiz artışı sonrası Türk lirası sakin sulara dönünce ve tabi kur krizinin etkisiyle iç talepte yaşanan daralma sertleştikçe, yaz aylarından bu yana tüketici fiyatları (TÜFE) enflasyonunda bir geri çekilme yaşanıyor.

Tartışmalı merkez bankası başkanı değişimi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın para poltikasına artık alanen dahil oluşu ile beraber Ağutos Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında 425 baz puan faiz indirerek politika faizi olan haftalık repo faizini %19,75’e çeken banka yönetimi bugün de şaşırtmayarak faiz indirmeye devam etti.

Yıllık TÜFE enflasyonu geçen yıl sonbahardaki zirvesi %25’ten Ağustos 2019 itibarıyla %15’lere kadar çekilmişken ortaya çıkan alandan faydalanan banka Eylül PPK’sında banka bu sefer de 325 baz puan faiz indirdi. Politika faizini de böylece %19,75’ten %16,5’e geriletmiş oldu. Önümüzdeki iki ayda yıllık TÜFE enflasyonın baz yılı etkisiyle %11 civarına gerileyeceği hesaplandığında, PPK’nın Ekim toplantısında da faiz indirimine devam etmesi makul bir beklenti.  Ancak zaten olası sorunlar bu aşamada başlayacak; çünkü yine baz etkisi ve özellikle gıda fiyatları nedeniyle TÜFE enflasyonu sene sonunu %11’lere yakın bir yerde kapatmayacak.

Bu açılardan bakınca, Türk lirasının tepki vermesi kaçınılmaz hale gelecek. O nedenle de bankanın faiz indirim kararıyla beraber açıkladığı notta yazanlar, verdiği mesajlar önemli.

Banka, dış talebin şimdilik katkısının büyümeye ve cari dengeye pozitif destek verdiğinin altını çizerken, dünya ekonomisinin yavaşlamasının yarattığı ortamın Türkiye’nin faiz indirim sürecine destek vermeye devam edeceğini düşünüyor.  Banka ayrıca Temmuz ayında yayınladığı enflasyon rapounda sene sonu beklentisi olan %13,9 TÜFE enflasyonunun daha düşük geleceğini düşünerek 325 baz puanlık faiz indirimini rahat rahat yapmış durumda. 2020 beklentisi bankanın aynı raporda %8,2’de bulunmakta.

Aşağıda detaylı banka notundan anlaışan, PPK’nın Ekim ayında da faiz indiriminden çekinmeyeceği.  Sene sonunda %14-15 aralığı yerine %11-13 aralığı beklenti dahilindeyse, Ekim PPK’sında da bankanın en az 250 baz puan faiz indirmesi makul beklenti olacaktır.  Bu da zaten Türk lirasında hareketleri kritik bir seviyeye taşıyabilir çünkü enflasyonda beklenenin üzerinde bir kış çıkışı reel faizi sıfırlayarak Türk lirasında oynaklığı tetikleyebilir.

Bankanın faiz indirim notu aşağıda:

Son dönemde açıklanan veriler iktisadi faaliyetteki ılımlı toparlanma eğiliminin devam ettiğini göstermektedir. Yılın ilk yarısında net ihracatın büyümeye katkısı devam ederken, yatırımlar zayıf seyrini korumuş, özel tüketim kademeli olarak katkısını artırmıştır. Küresel büyüme görünümündeki zayıflamaya rağmen, rekabet gücündeki gelişmelerin etkisiyle mal ve hizmet ihracatı artış eğilimini sürdürmekte, özellikle turizmdeki güçlü seyir doğrudan ve bağlantılı sektörler kanalıyla iktisadi faaliyeti desteklemektedir. Öncü göstergeler iktisadi faaliyetin sektörel yayılımının bir miktar iyileştiğine işaret etmektedir. Önümüzdeki dönemde net ihracatın büyümeye katkısını sürdüreceği, enflasyondaki düşüş eğilimi ve finansal koşullardaki iyileşmeyle birlikte ekonomideki kademeli toparlanmanın devam edeceği öngörülmektedir. Büyüme kompozisyonu dış dengeyi olumlu etkilemektedir. Cari işlemler dengesindeki iyileşme eğiliminin sürmesi beklenmektedir.

Yakın dönemde küresel iktisadi faaliyetin zayıflaması ve enflasyona dair aşağı yönlü risklerin belirginleşmesiyle gelişmiş ülke merkez bankaları para politikaları genişleyici yönde şekillenmeye başlamıştır. Bu durum gelişmekte olan ülke finansal varlıklarına yönelik talebi ve risk iştahını desteklemekle birlikte, korumacılık önlemlerinin ve küresel ekonomi politikalarına dair diğer belirsizliklerin gerek sermaye akımları gerekse dış ticaret kanalıyla oluşturabileceği etkiler yakından takip edilmektedir.

Enflasyon görünümündeki iyileşme devam etmektedir. Türk lirasındaki istikrarlı seyrin yanı sıra enflasyon beklentilerindeki iyileşme ve ılımlı iç talep koşulları çekirdek enflasyon göstergelerindeki düşüşte belirleyici olmuştur. Ağustos ayında tüketici enflasyonu temel mal, enerji ve gıda gruplarının katkısıyla belirgin bir düşüş sergilemiştir. İç talep gelişmeleri ve parasal sıkılık düzeyi enflasyondaki düşüşü desteklemektedir. Enflasyonun ana eğilimine dair göstergeler, arz yönlü faktörler ve ithalat fiyatları enflasyon görünümünü olumlu etkilemektedir. Bu gelişmelere bağlı olarak, güncel tahminler yılsonu itibarıyla enflasyonun Temmuz Enflasyon Raporu’nda verilen öngörülerin bir miktar altında kalabileceğine işaret etmektedir. Bu çerçevede Kurul, enflasyon görünümünü etkileyen tüm unsurları dikkate alarak, politika faizinin 325 baz puan indirilmesine karar vermiştir. Gelinen noktada, mevcut para politikası duruşunun hedeflenen dezenflasyon patikasıyla büyük ölçüde uyumlu olduğu değerlendirilmektedir.

Kurul, enflasyondaki düşüş sürecinin devamlılığının, ülke risk priminin gerilemesi, uzun vadeli faizlerin aşağı gelmesi ve ekonomideki toparlanmanın güç kazanması açısından büyük önem taşıdığını değerlendirmektedir. Enflasyondaki düşüşün hedeflenen patika ile uyumlu şekilde gerçekleşmesi için para politikasındaki temkinli duruşun sürdürülmesi gerekmektedir. Bu çerçevede, parasal sıkılığın düzeyi ana eğilime dair göstergeler dikkate alınarak enflasyondaki düşüşün sürekliliğini sağlayacak şekilde belirlenecektir. Merkez Bankası fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir.

 

Bu analiz Para Analiz'den alınmıştır