Haz 28 2018

Hayrettin Karaman’a göre İslam’la tanışmayan Türk boyları da cennetlik

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve çevresi tarafından görüşleri dikkatle takip edilen ilahiyatçı Prof. Hayrettin Karaman, bugüne kadar verdiği fetvalarla birçok tartışmanın da odağında oldu. Karaman, bu kez de geçmiş dönemde İslam’la tanışmayan Çin sınırındaki Türk boylarının cennete gideceğini ifade eden bir yazı kaleme aldı. 

Yeni Şafak’taki yazısında fıkıh kurallarından bazı kaynaklar aktaran Karaman, Semerkant şehrinin Matürid Köyü’nde doğan ve İmam Mâtüridi olarak bilinen din adamının takipçilerine göre insanların akılları ile iyi ve güzel olanı bulup bilebilecekleri, ancak bu bilişin Allah’ın varlık ve birliğini bilme dışında şer’i yükümlülük getirmeyeceği görüşünün hakim olduğunu aktarıyor.

İslam’da kendilerine peygamber gelmemiş, önceki peygamberin daveti kendilerine sahih olarak ulaşmamış olanlara “ehl-i fetret” deniyor. Peygamber geldiği halde kuş uçmaz kervan geçmez yerlerde yaşayan kimseler de ehl-i fetret sayılıyor. 

Bunlar hakkındaki hüküm, İslam’la tanışmamış olsalar da bir Müslüman gibi addedilecekleri yolunda. Yani bir anlamda bu kişiler de cennete gidecekler.

Karaman da Mâtürîdî’ye dayanak yaptığı fetvadan şu alıntıyı aktarıyor: 

“Allah’ın varlık ve birliğine inanırlar, akılla bilinebilecek iyilikleri yapar, kötülüklerden uzak dururlarsa kurtuluşa ereceklerdir.”

İmam Gazalî’nin de benzer bir fetvayı paylaştığını söyleyen Karaman, “dikkat çekici” olarak yorumladığı Mâtürîdî kaynaklarda, “Eski zamanlarda Çin sınırında yaşayan Türk boyları gibi İslam’ın ameli hükümleri kendilerine ulaşmamış insanlar bunlarla yükümlü değildirler” dendiğini öne sürüyor.