Finansman şirketleri BDDK tarafından tanınacak

AKP’li milletvekillerinin hazırladığı ve Sanayi, Ticaret, Teknoloji Komisyonu’nda kabul edilen Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’n TBMM Genel Kurulu’ndaki görüşmeleri bu hafta başlayacak.

“Faktoring şirketlerine yatırılan paraları güvence altına alma” ve “faizsiz kredi, konut, araç” vurgularıyla hazırlanan kanun teklifi ile dini duyguları ön plana çıkararak çeşitli işlemlere imza atan şirketler, resmi statüye kavuşacak. Bu şirketler, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından muhatap olarak kabul edilecek.

Teklifle finansman ve faktoring şirketlerinin yöneticilerinin çeşitli usulsüz işlemlerinin hapisle cezalandırılması yer alırken ayrıca şirketlerin denetlenmesi, gerektiğinde yönetici atanması da hükümler ile düzenlendi.

Diğer yandan şirketlerin topladıkları paraları, kamu veya özel fonlarda kullanılmasını sınırlayan bir düzenlemeye yer verilmedi.

Teklifin bu haliyle yasalaşması durumunda, BDDK, çeşitli gerekçelerle Bilgi Teknolojileri Kurumu’na talimat verebilecek ve yalnızca mahkemelerin kullandığı, “erişim engelleme” yetkisine ortak olabilecek.

BDDK ayrıca şirketlerin tasfiyeleri ile ilgili karara imza atıp tasfiye sürecinde şirketlere yönetici atayabilecek. Kayyum yöneticiler, tasfiye sürecindeki iş ve işlemlerinden dolayı suçlanamayacak.

HDP'li vekillerin muhalefet şerhinde, “Yoksulluk ve din üzerinden toplumun duyguları kullanılarak yurttaşların borçlandırılması anlayışının vücut bulduğu bu sistem, birçok açıdan ortaya çıkan sorulara cevap vermeksizin kanunlaştırılmaktadır. Bu teklif ile iktidar, yurttaşları doğrudan korumak yerine dolaylı olarak şirketler üzerinden geniş yetkiler elde ederek, kendi inisiyatifine almak suretiyle kontrol tercih etmiş durumdadır” dendi.

CHP ise muhalefet şerhinde BDDK’ye verilmek istenen yetkilere karşı çıktı. BDDK’nin şirketlerin tasfiyesine karar vermesinin son derece tehlikeli bir uygulama olduğu kaydedilen şerhte, şu ifadelere yer verildi:

“Getirilen tedbirlerde ölçülülük, belirlilik, yasallık ilkelerinin gözetilmesinde yarar vardır. Aksi halde, konut finansmanı ve tasarruflarını düzenleyen norm, zaten siyasallaşmış bir kurulun oy çoğunluğuyla, şirketin ‘mali dengesi’ni yönetemediği gerekçesine sığınılarak tasfiyesine neden olabilir.”

Haberin detayına buradan ulaşabilirsiniz