'Gezi direnişi mayalanmaya devam ediyor'

Gezi Protestolarının üzerinden beş yıl geçti. Neredeyse anıların anlatıldığı 'geçmişte kalmış' bir olay gibi anlatılıyor Gezi Parkı direnişi. 

Ancak, Agos Gazetesi köşe yazarı Yetvart Danzikyan, direnişin hala siyaseti etkilemeye devam ettiği görüşünde. Sokaklarda, eski gücünde bir direnişten bahsedilemese de, Danzikyan, Gezi hareketinin iktidar karşısında geri çekilerek sönümlenmiş gibi görünmesine karşın mayalanmaya devam ettiğini dile getiriyor.

"2013 yılından sonra genel siyasi denge üç aşağı beş yukarı böyle oldu diyebiliriz sanırım. Bir patlama şeklinde gelişen Gezi direnişi belki sert tedbirlerle bastırıldı ancak o dinamik yaşadı ve hatta büyüdü" yorumunu yapan Danzikyan, yazısını şu satırlarla sürdürüyor:

"Neden bunu diyorum? Gezi’den bir yıl sonra yerel seçimler, hemen onun peşine Cumhurbaşkanlığı seçimleri,  iki yıl sonra da genel seçimler vardı. Gezi dinamiği belki yerel seçimlerde kendini gösteremedi ama bir çıkış arayışı beş ay sonrasında yapılan 2014 cumhurbaşkanlığı seçimine yansıdı Ve bu dinamiği çözüm sürecinden hız alan HDP’nin görmesiyle Türkiye’de muhalefet denklemi köklü biçimde değişti.

HDP’nin Gezi direnişine de seslenen çizgisiyle, geride kalan 2000’li yıllarda CHP’de kendi temsiliyetini bulamayan muhalefet, büyük ölçüde HDP ve Selahattin Demirtaş’ta bir temsiliyet buldu. 7 Haziran 2015 seçimlerine böyle gidildi. Ancak tabii bu denklemdeki tek belirleyici faktör Gezi direnişi değildi. Sonlarına yaklaşılan çözüm sürecinin yarattığı enerjinin de böylesi bir atmosfer oluşumunda payı vardı. Sonuçta çeşitli dinamiklerin birleşmesi ve Demirtaş’ın Türkiye siyasetinin çok ötesindeki performansı bilhassa umutsuz genç kesime seslenebilen çizgisiyle HDP yüzde 13 oy aldı."

Siyasetteki bu değişimle ilgili, "Bu esasen yeni muhalefetin  ve Kürt siyasetindeki görece genç bir kuşağın Türkiye siyaset denklemini değiştirmesiydi" gözleminde bulunan Danzikyan, "Böylece tüm 2000’li yıllara damgasını vuran AKP-CHP, İslamcılık-seküler milliyetçilik denklemi aşıldı ve siyaset panoramasına yepyeni bir güç girdi" analizini yapıyor.

Bunun, Deniz Baykal'da vücud bulan muhalefet çizgisinin de çöküşü anlamına geldiğini aktaran Danzikyan, tespitlerine şöyle devam ediyor:

"7 Haziran’da hem AKP tek parti iktidarını kaybetti, ki bu çok önemlidir, hem de CHP’nin dışında seküler bir muhalefet gücü yüzde 13 oyla varlığını belli etti. Üstelik bu güç hayli büyüme potansiyeli taşıyordu. 2000’lerin pesimist ve umutsuz havası dağılmış, AKP hegemonyası çok büyük yara almıştı."

AKP'nin devleti iyi okuyarak toplumu mengeneye almaya başardığını ancak toplumun yeniden hareketlendiğini ifade eden Danzikyan, "Fakat o mengene içinde sıkıştırmak istediği toplum yeniden hareketlenmiş vaziyettedir. Medyanın tek sesliliğine karşı alternatif kanallar yaratılmakta, hapisten kampanya yürütmek zorunda kalan Selahattin Demirtaş’ın serbest bırakılması için dikkate değer bir çaba harcanmaktadır" diyor.

http://www.agos.com.tr/tr/yazi/20720/haziranlar-bizi-hic-yaniltmadi