ABD, AB ve Sudan'dan Türk gıda ürünlerine engel

Türkiye'nin ihraç ettiği tarım ürünlerinin bazıları, AB, ABD ve Sudan tarafından getirilen yasak, hem bakanlık hem de üretici bazında yeni önlemlerin alınmasını zorun kıldı.

Tarım ve gıda ürünleri ihracatının, bu kararlardan olumsuz etkileneceği belirtilirken, Ekonomi Bakanlığı ihracatçı birliklerini uyaran bir dizi karar yayınlandı.

Dünya Gazetesi'nden Ali Ekber Yıldırım'ın haberine göre, kendi iç üreticisini korumak isteyen ülkeler, yoğun rekabeti lehlerine çevirmek için kimi zaman gıda ve tarım ürünlerine yönelik ihracat yasakları getiriyor. 

Son olarak bu halkaya, ABD, AB ve Sudan da eklendi. Konuyla ilgili, Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden ilgili ihracatçı birliklerine gönderilen yazıda, 540 / 2011 sayılı AB Yönetmeliği uyarınca başta üzüm olmak üzere kayısı, limon, kiraz, çilek, domates, biber, patlıcan ve hıyar gibi çok sayıda üründe ruhsatlı "Iprodione” aktif maddesinin 2018 yılında dolan izin süresinin uzatılmaması kararının alındığı; bu kapsamda söz konusu mevzuat çerçevesinde tüm meyve ve sebzelerde bahse konu aktif maddede azami kalıntı limiti (MRL)'nin tespit seviyesi olan 0,01 ppm'e indirilmesinin beklendiği ifade edildi.

Söz konusu ürünlere dair yönetmeliğin, 5 Haziran 2018 tarihine kadar incelenmesi ve gerekli önlemlerin alınması gerektiği belirtiliyor. AB ile tarım ve gıda ürünleri ihracatının olumsuz etkilenmemesi için, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile ortak bir çalışma yürütülmesi de öngörülüyor.

Yine Ekonomi Bakanlığı, bu ürünleri ihraç edenlere şu uyarıyı içeren bir yazı gönderdi:

"ABD’li yetkililerce ülkemizden yapılan kiraz suyu konsantresi ithalatının hızlı bir artış göstermesi sebebiyle yerli üreticiler tarafından bir telafi edici vergi soruşturması başlatılması için şikâyette bulunulması ihtimali bildirilmiştir.

ABD International Trade Today gazetesinde yayımlanan 14 Şubat 2018 tarihli yazıda belirtildiği üzere, Amerikalı senatörlerce sunulan bir kanun teklifi ile ABD International Trade Administration tarafından başlatılacak antidamping ve sübvansiyon soruşturmaları için küçük ve orta ölçekli yerli üreticiyi korumak amacıyla resen soruşturma başlatılmasının önünü açmak hedeflenmekte olduğu ve ayrıca söz konusu haberde ülkemizden yapılan kiraz suyu konsantresi ithalatının hızlı bir artış gösterdiği belirtilmiş olup, yapılan ithalatın yüzde 60’lık bölümünün Türkiye’den gerçekleştiğine dikkat çekilmekte olduğu da belirtilmiştir."

https://www.dunya.com/ekonomi/tarim-ve-gidada-ihracata-uc-engel-haberi-404005