'AKP fetvacısı' Karaman'dan üstü örtülü Brunson fetvası

AKP iktidarının karar ve uygulamalarının meşrulaştırılması işlevini gören, Yeni Şafak Gazetesi'nde bu minvalde yazdığı yazılar nedeniyle kamouyonda 'AKP'nin fetvacısı' olarak tanınan Hayrettin Karaman, son olarak ABD-Türkiye arasında derin bir krize neden olan Rahip Andrew Brunson'un serbest bırakılmasının doğru olduğunu ima eden bir yazı kaleme aldı.

5 Ağustos Pazar günkü yazısında, Karaman, 'İslâm ülkesinde gayr-i müslim vatandaşlar (ehlü’z-zimmeh)' başlığıyla, "Peki Müslüman olmayan insanlara İslam dünyada nasıl bir muameleyi uygun görüyor" sorusuyla girizgah yaptığı yazısında, gayrimüslimler ile Müslümanlar arasında fark olduğunu ve farklı muamelenin gerekli olduğunu savundu.

"...bu farkların daima gayr-i müslim­ler aleyhinde olduğu söylenemez; ancak iman edenle etmeyen, salih mümin ile fasık (isyankâr, günahkâr mümin) eşit olmadıkları için –temel insan hakları dışında- muamele farkının bulunduğu bir gerçektir" yorumunu yapan Karaman, "Birçok mevzû ve meselede dâvaları kendi kanunlarına göre hükme bağlanır" satırlarıyla Brunson'un ülkesine gönderilmesine de bir nevi vize çıkartmış oldu.

Böylece, Brunson'un serbest bırakılmasıyla ilgili toplumda oluşması muhtemel tepkinin önünü de almaya çalışan Karaman, "Gayr-i müslimlerin Arabistan’a seyahatleri serbest olmakla beraber burada yerleşmelerine izin verilmemiştir. Mekke Müslümanların kıblesi olduğu için (Mescid-i haram, mübarek ve mukaddes makamları da ihtiva eylediği için) gayr-i müslimlerin buraya girmelerine de -bir zaruret bulunmadıkça- izin verilmemiştir" satırlarıyla da Brunson'un zaten bu topraklara ait olmadığını ima etti.

Ardından da bir şekilde İslam topraklarında yaşayan gayrimüslimlere nasıl muamele edileceğine dair, "Gayr-i müslimlerin de mal, can, namus ve şerefleri Müslümanlarınki gibi dokunulmazdır. Yüksek derecedeki sorumluluklar Müslümanların uhdesinde kalmak üzere devlet hizmetinde kullanılır, görev alırlar. Mezarları ve kemikleri saygı görür, tecavüzden masundur" yorumunu yapan Karaman, esir düşenlerinin ise Müslüman esirler gibi devletin ödeyeceği fidye ile kurtarılacağını belirtti. 

https://www.yenisafak.com/yazarlar/hayrettinkaraman/islm-ulkesinde-gayr-i-muslim-vatandaslar-ehluz-zimmeh-2046730
Bu blok bozuk ya da eksik. Eksik içeriğe sahip olabilir ya da orijinal modülü etkinleştirmeniz gerekebilir.