Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kılıçdaroğlu saldırı sonrası ilk kez karşılaştı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik Ankara'nın Çubuk ilçesinde bir asker cenazesinde yapılan yumruklu saldırının yankıları devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kılıçdaroğlu saldırı sonrası ilk kez karşılaştı. 

Anayasa Mahkemesi (AYM) Yüce Divan Salonu'nda düzenlenen Anayasa Mahkemesi'nin 57. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'na Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı.

Erdoğan ve Kılıçdaroğlu, tören öncesi tokalaştı.

Törende konuşma yapan AYM Başkanı Zühtü Arslan, Anayasa Mahkemesi'nin bireysel başvuruyla birlikte bireyi ve onun temel hak ve hürriyetlerini esas alan bir yüksek yargı organına dönüştüğünü söyledi.

Arslan, Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruların her geçen gün arttığını bildirerek, şöyle dedi:

"Bireysel başvuruda bugün itibarıyla derdest başvuru sayısı 42 bin civarındadır. Derdest başvuruların yüzde 95'lik kısmı 2017 yılı ve sonrasına aittir. Norm denetiminde ise 76'sı iptal davası, 28'i de itiraz başvurusu olmak üzere toplam 104 derdest dosya bulunmaktadır. İptal davalarının norm denetimi içerisindeki oranı yaklaşık yüzde 73, itiraz başvurularının oranı ise yaklaşık yüzde 27'dir." 

Demokraside kuvvetler ayrılığının önemini vurgulayan Zühtü Arslan, konuşmasına şöyle devam etti: 

"Nitekim Anayasa Mahkemesi kararlarında kuvvetler ayrılığı uyarınca 'her erkin Anayasa tarafından belirlenmiş yetki sahasında kalması ve diğer erkin yetkisine müdahale etmemesinin sağlanması gerektiği' vurgulanmıştır. Anayasal kimliğimizin temel unsurlarından olan hukuk devleti ve kuvvetler ayrılığı; yargının yasama ve yürütmeden bağımsız olmasını gerektirmektedir. Bu anlamda yargı bağımsızlığı demokratik hukuk devletinin olmazsa olmaz gereklerindendir. Esasen bu durum, tüm hukuk sistemleri için ve her dönemde geçerlidir. Diğer yandan son yıllarda yaşadığımız tecrübeler, yargının sadece yasama ve yürütmeye karşı değil aynı zamanda her türlü paralel yapı ve oluşuma karşı da bağımsız olması gerektiğini göstermiştir. Hâkim hiçbir şart ve ahval altında aklını ve vicdanını başkasına emanet edemez. Tam da bu nedenle Anayasa uyarınca görevlerinde bağımsız ve tarafsız olan hâkimler Anayasa'ya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre karar verirler. Bu anayasal hüküm aynı zamanda yargı etiğinin evrensel kurallarından birini teşkil etmektedir." 

http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/1362754/_Sistemin_alametifarikasi_Cumhurbaskanligi_kararnameleri_.html