'İşte Türkiye'yi 2023'e taşıyacak plan'dan yurt dışı çıkış harcına dev zam çıktı

Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’nin ilk kalkınma planı olan 2019-2023 dönemini kapsayan On Birinci Kalkınma Planı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayının ardından Meclis'e geldi.

Türkiye Gazetesi'nin, "İşte Türkiye'yi 2023'e taşıyacak plan" başlığıyla duyurduğu paketten yurt dışı çıkış harcına devasa zam çıktı.

15 TL olan yurt dışı çıkış harçları 50 TL'ye yükselirken, planın hangi yönüyle Türkiye'yi 2023'e taşıyacağı sorusunun yanıtı ise havada kaldı.

Haberde dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise, kalkınma planının, 'bütün bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, kamu meslek teşekkülleri ile sivil toplum örgütlerinin de katılımıyla hazırlandığı' vurgusuydu ancak kamuoyunda planın hazırlanma aşamasıyla ilgili etkin ve kapsamlı bir tartışma yürütülmemesi dikkat çekti. 

Bu da, planın tıpkı öncelleri gibi Saray'da bir grup danışman tarafından hazırlandığı yönündeki eleştirileri güçlendirmiş oldu.

AKP iktidarı ve ekonomi yönetimi, son birkaç yıldır sık sık kalkınma, yeniden yapılanma, 100 günlük eylem planı gibi paketler açıklıyor ancak bu paketlerde yer alan hedeflerin hemen hiçbiri tutmuyor.

Son olarak Karar Gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, tutmayan kalkınma hedeflerini köşesine taşımıştı.

Türkiye Gazetesi'nin haberinde, On Birinci Kalkınma Planı'nın 2019-2023 yıllarını kapsadığı hatırlatıldı ve planın, bütün bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, kamu meslek teşekkülleri ile sivil toplum örgütlerinin de katılımıyla hazırlandığı iddia edildi.

Bu tür paketlerin, iktidarın kamuoyunda yoğun bir şekilde eleştirilen icraatlarının hemen ardından gelmesi ise dikkat çekici bir diğer nokta.

Son olarak Erdoğan, Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'yı kararname ile görevden almış ve dolar bu duruma hızlı yükselerek tepki vermişti.

Habere göreyse, plan için 19 bin kişiye danışıldı. Öneriler dinlendi. 

11. Kalkınma Planı hedefleri için bu başlıklar dikkat çekti.

"Plan döneminde kamu disiplininin korunması ve maliye politikalarının enflasyon oluşturmayacak şekilde ekonominin kaliteli büyüme politikasına girmesi için desteklenecek.

Alınacak tedbirlerle ihracat 226,6 milyar dolar, ithalat 293,5 milyar dolar olacak.
Enflasyon kademeli olarak yüzde 5’e inecek.

GSYH’ye oranla kamu borçlanma gereğinin yüzde 1,7, devlet açığının yüzde 1,8, merkezi yönetim bütçe açığının yüzde 2 olması hedefleniyor.

Söz konusu dönemde 4,3 milyon ilave istihdam sağlanacak.

Planda hukukun üstünlüğü, güçlü demokrasi, sürekli gelişen temel hak ve hürriyetler, kalkınma çabası ise taşıyıcı sütunlar olacak.

Yerli üretimin artırılması, sanayinin hızlandırılması gerçekleşecek, sanayi odak sektör olacak.

Tarım, turizm ve savunma sanayi öncelikli gelişme alanı olacak.

İhtiyat akçelerinin tamamı, birikmiş fevkalade ihtiyaç akçelerinin ise son yılın kârından ayrılan kısmı hariç tamamı Genel Kurul kararı aranmaksızın hazineye verilecek."

Ancak sayılan maddelerin nasıl gerçekleştirileceğine dair haberde bir bilgi yer almadı.

Varlık Barışı'nın da altı ay uzatılmasının öngörüldüğü pakette yurt dışı çıkış harcının 15 TL'den 50 TL'ye çıkarılması dikkat çekti. Yine, yurt dışından getirilip IMEI numrası klonlanan telefonların dört ayında içinde kapanması da yine 'torbanın' bir başka maddesi.

Haberin tamamına buradan ulaşabilirsiniz