Kamulaştırmada 'vatandaşı mağdur etme' oyunları

İktidar, bir kısmı mega projeler kapsamında kamulaştırılan araziler için açtığı davaları kazanan yurttaşların parasına da el attı.

Torba yasa teklifinde, kamulaştırıldıktan sonra büyük değer kazanan taşınmazlar nedeniyle zarara uğrayan yurttaşların aleyhine, şirketlerin ise lehine bir düzenleme yapılıyor.

BirGün'den Nurcan Gökdemir'in haberine göre, güvenlik soruşturmasına ilişkin hükümleri ile öne çıkan Torba Yasa Teklifi’nde imar ve kamulaştırma ile ilgili önemli düzenlemeler de yer alıyor. İktidar, lehte sonuçlanan kamulaştırma kararları nedeniyle yurttaşların, devlet ve şirketlerden alacağı bedeli azaltan bir düzenleme yapıyor.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşmeleri tamamlanan ve TBMM Genel Kurulu’na sevk edilen yasa teklifinde yer alan bir madde ile kamulaştırılan taşınmazların eski sahipleri adına kamu bankalarına yatırılan ama hak sahiplerine ödenmeyen kamulaştırma bedeli hesaplama şekli düzenleniyor.

Düzenleme yasalaştığında davalarda taşınmazın değeri, idare adına tescil edildiği tarih esas alınarak belirlenecek. Böylelikle malın ilk sahibi sonradan üzerine yapılan yapılar nedeniyle ortaya çıkan yüksek değerden mahrum kalacak.

Bu bedel TÜİK tarafından açıklanan TEFE/ÜFE/Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hak sahibine ödenecek. Düzenlemeyle idarece yapılacak ödemeler olması gerekenin çok altına düşecek.

Böylelikle kamu hizmet alanı olarak el konulan ancak daha sonra yerine alışveriş merkezi, konut gibi değeri yüksek yapılar inşa edildiği için yargı yoluna giden yurttaşlara ödenecek mülk bedeli düşük belirlenecek.

Böylece, yargının taşınmazın son değerini dikkate alarak hükme bağladığı yurttaş lehine yüksek tazminat kararları son bulacak.

“İdarenin mevcut yargı kararları nedeniyle altından kalkamayacağı bedeller ödemek durumunda kaldığı” gerekçesine dayandırılan düzenleme ile arazilerin verildiği kişi ya da şirketlerin elde ettiği rant mal sahibi yerine şirketlerin cebinde kalacak.

Torba Kanun Teklifi’nde yer alan bir düzenleme ile "Arsa Ofisi Kanunu" kapsamında yapılan kamulaştırma iş ve işlemlerine ilişkin davalarda muhatap TOKİ yerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olacak.

Kaybettiği davalarda TOKİ’nin hak ve alacaklarına haciz uygulaması hızla yapılabilirken muhatabın Bakanlık olmasıyla mahkeme kararının uygulanması ve tahsilat çok uzun zamana yayılacak.