Müyesser Yıldız: Yargı reformunu da SETA hazırladı

Ankara merkezli düşünce kuruluşu Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı'nın (SETA), "Uluslararası Medya Kuruluşlarının Türkiye Uzantıları" adlı raporunun yankıları sürerken, Oda TV yazarı Müyesser Yıldız'dan yeni bir iddia geldi.

Yıldız, yargı reformunu da SETA'nın hazırladığını iddia ettiği bir yazı kaleme aldı.

10 Temmuz tarihli yazısında, Yıldız, "İddia o ki; 'Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin asıl mimarı da SETA'ymış" satırlarını kaleme aldı. 

Yıldız, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yargı reformunu 30 Mayıs'ta kamuoyuna açıkladığını hatırlattı ve bir gün sonra da SETA'nın, "Türk Yargı Adaletinde Reform Perspektifi ve Politikalar" başlıklı bir rapor yayınladığına dikkat çekti.

"Prof. Muharrem Kılıç imzalı 66 sayfalık raporun takdim yazısını da SETA Genel Koordinatörü Prof. Dr. Burhanettin Duran kaleme aldı. Adalet Bakanlığı'nın neredeyse bir yıldır üzerinde çalıştığı belgenin, Türkiye'nin 2023 hedefleri doğrultusunda “güven veren adalet” ilkesiyle hazırladığını, 'Yüksek mahkemeler, barolar, hukuk fakülteleri, sivil toplum örgütleri, hakim, savcılar ile avukatların yanı sıra ilgili diğer kurum ve paydaşların katılımıyla gerçekleştirilen geniş tabanlı bir müzakere neticesinde ortaya çıktığını' anlatan Duran, bundan sonraki süreçte öngörülen politikaların hazırlanacak olan eylem planı ile hayata geçirileceğini kaydetti" ifadelerini kullanan Yıldız, raporda Erdoğan'ın açıkladığı belgenin de övüldüğünü belirtti. 

Ardından SETA'nın aynı konudaki ikinci bir raporuna işaret eden Yıldız, "17 Haziran'da Nesibe Kurt Konca tarafından yapılan 'Yargılamaya Egemen Olan İlkeler Işığında Yargı Reformu Strateji Belgesi' başlıklı (raporun) sonuç bölümünden bir paragraf aktarmakla yetinelim" dedi ve ekledi:

"Türkiye’de yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı Anayasa ile güvence altına alınmış temel yargılama ilkesi olmasına rağmen geçen süreçte 'vesayet yargısı', 'siyaset yargısı' ve 'FETÖ yargısı' kavramları ortaya çıkmıştır. Bu kavramlar yargıya duyulan güvenin azalmasına sebep olmuştur. Yargıyla ilgili eleştirilerin ve tartışmaların odağında, yargıya duyulan güven sorunu bulunmaktadır. Yargı Reformu Strateji Belgesi çerçevesinde 2023’e kadar yapılacak çalışmalar esas olarak yargıya güven duyulması amacına hizmet edecek nitelik taşımaktadır. Bu çalışmalar suretiyle pekiştirilecek yargının görevini yerine getirdiğine ilişkin inanç toplumun tüm kesimlerinde yargıya duyulan güveni artıracaktır."

Yargı reformu belgesinin SETA tarafından hazırlandığı iddiasıyla ilgili olaraksa Yıldız, 18 Haziran'da SETA'da, bu belgeye ilişkin bir toplantı düzenlendiğini ve Adalet Bakanlığı bürokratları, iktidar medyası temsilcileri ile hukukçulardan 70 civarında ismin davet edildiğini belirtti.

İki SETA uzmanının, Erdoğan'ın açıkladığı o belgenin başlıklar halinde sunumunu yaptığını aktaran Yıldız, uzmanların, katılımcıların 'bizden beklenen ne' sorusuna, "Bu bizim ürünümüz. Çok sayıda akademisyenle, avukatla bire bir görüşmeler yapıp, biz katkı sağladık. Sizlerin de görüş ve önerilerinizi almak istiyoruz. Çalışmalar iki ayda bitecek, Sayın Cumhurbaşkanına sunacağız" yanıtını verdiklerini dile getirdi.

SETA uzmanlarının, çocuklu tutuklular ve benzeri mağduriyetleri gündeme getiren katılımcılara, "Merak etmeyin Cumhurbaşkanı arkamızda, yanımızda" ifadesini kullandıklarını kaydeden Yıldız, paketin Meclis'e gelmesinin sonbahara kaldığını da hatırlattı. 

Yıldız, Adalet Bakanlığı'nın bu konuda kendilerine gönderilen açıklamayı da köşesinden yayımladı.

Yazının tamamına buradan ulaşabilirsiniz