'AKP seçimle iktidara geldi ama artık seçimle gitmek istemiyor'

 

Osmanlı'dan kalan hayallerin hayaleti bir türlü Türkiye'nin peşini bırakmıyor. Cumhuriyetle birlikte Halifelik'in kaldırılması, İslamcı kimi kesimler tarafından 'İslam'a darbe' 'ümmete ihanet' olarak algılandı. 

Milli Görüş geleneği de bu dar kalıplara sıkışmış düşüncenin taşıyıcılığını yaptı. Halefi AKP de, her ne kadar modern dünyanın gerek ve gerçekleriyle fazlasıyla yoğrulsa da, hilafet ve Osmanlı nostaljisinden bir türlü kurtulamadı. 

Belki de kitleleri apartta tutmanın bir yoluydu onları tarihi ninnilerle avutmak. Ya da iktidarı bırakmamayı sağlayacak önemli aparatlardan biriydi hilafet tartışmalarını diri tutmak.

Gazeteduvar yazarı Fikret Başkaya da AKP'nin demokratik yöntemlerle iktidara gelmesine rağmen artık seçimlerle gitmek istemediği görüşünde. 

"Sömürünün, yağma ve talanın tadına öylesine vardılar ki, o olanaklardan mahrum olmak istemiyorlar... Kendi varlıklarını ülkenin varlığı ve geleceğiyle özdeş saymalarının nedeni bu... İşte “Biz yoksak, Türkiye yok!” safsatası..." diyor Başkaya AKP'nin tutumu için.

AKP'nin dinci yüzünü gizleyerek takiyye yaptığını ve takiyyenin İslamcıların karakteri olduğunu savunan Başkaya, iktidarını pekiştiren AKP'nin zamanla takiyye yapmaya ihtiyacının kalmadığını düşünüyor 

Başkaya AKP'nin siyasi duruşuyla ilgili şu yorumu yapıyor:

"Toplumu dar-ül harp ve dar’ül İslam olarak ikiye bölüyorlar. Kendileri gibi olmayanları dar-ül harp cephesinde, netice itibariyle katli vacip kafirler olarak görüyorlar. Aslında “kutuplaştırmadan” öte bir durum söz konusudur… Tabii kafirleri katledip mallarına el koymak, kadınları da köleleştirmek cennete giden yolu aralayan kutsal bir eylem sayılıyor… 15 Temmuz gecesi askerî öğrencilerin boynunu kesenler, boğazın sularına atanlar Hilafet geldiğinde ne yapabileceklerine dair bir fikir veriyor…"

Hilafetin diriltilmesiyle birlikte hiçbir evrensel kurala, ilke ve yasaya ihtiyaç kalmayacağına dikkat çeken Başkaya, hesap verme zorunluluğundan kurtulacaklarını ve neyin nası olması gerektiğine 'fetvacı alimler'in karar vereceğini öne sürüyor.

Ne kadar isteselerde hilafetin getirilemeyeceğini düşünen Başkaya, "Bu ülkenin ilerici, aydınlık güçleri dinci yobazlara pabuç bırakmaz…" yorumunu yapıyor.

Başkaya AKP'nin çıkardığı Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile ilgili de şu sözleri sarfediyor:

"Aralarında tuhaf bir “iş bölümü” oluşmuş durumda… Rejimi hızla bir İslam cumhuriyetine dönüştürmek istiyorlar… AKP’nin şu andaki sloganı “Ya iktidar, ya hiç” şeklinde özetlenebilir. O yolda göze alamayacakları hiçbir melanet yoktur… Son çıkan 696 nolu KHK, niyetlerini açık ediyor…

Artık ülkeyi yönetilemez duruma getirdiler ve yönetemiyorlar… Politik İslamcı kafayla başka türlü olabilir miydi? Ellerinde baskıyı, şiddeti ve terörü, tırmandırmaktan başka koz yok… Lâkin bu iş baskıyla, şiddetle olmaz… Zira rejim çoktan geniş kitlelerin gözünde meşruiyetini kaybetmiş bulunuyor…"

Yazının devamını buradan okuyabilirsiniz