Taşeron: Devlet eliyle modern kölelik

CHP Emek Büroları, 'Taşeron İşçilik Çalıştayı' 18 Kasım tarihinde gerçekleşti. "Kamuda çalışan taşeron işçiler ayrımsız, şartsız derhal kadroya geçirilmelidir" denilen çalıştayda, kamuda çalışan yüz binlerce taşeron işçisine verilen kadro sözlerinin yerine getirilmediğinin altı çizildi. 

Çalıştayda, "Hükümetin konuyla ilgil çalışmaları sürse de, bu çalışmalar konunun doğrudan tarafları olan sendikalar, işçiler ve uzmanlarla paylaşılmamaktadır" eleştrisi yapıldı.

CHP, TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK tarafından düzenlenen çalıştayın sonuç bildirgesinde ortaklaşan noktaların bazıları şu şekildeydi: 

- Bu sistemle işçilerin emeği, ucuz ve güvencesiz şekilde sömürüye açık hale getirilmektedir. 

- Taşeron işçilik sistemi, çalışma yaşamını kuralsızlaştırmaktır.

- Taşeron işçiler, kadrolu çalışanlarla eşit iş yapmalarına rağmen, eşit ücret alamamakta ve ayrımcılığa uğramaktadırlar.

- Taşeron işçilerin önemli bir sorunu da düzenli ücret alamamalarıdır. 

- Taşeron işçilik sistemi, iş cinayetlerini arttırmaktadır. 

- Kadrolu işçilere verilen sosyal hakların hiçbiri, taşeron işçisine verilmemektedir. 

 

Bu blok bozuk ya da eksik. Eksik içeriğe sahip olabilir ya da orijinal modülü etkinleştirmeniz gerekebilir.