İŞKUR'da usulsüzlük skandalı

Sayıştay, İŞKUR’un mali rapor ve tablolarında usulsüzlük ve hatalı işlemler buldu.

İŞKUR'un banka hesaplarına, Suriyeli mültecilerin topluma entegrasyonu için gönderilen paranın da, bu paradan yapılan harcamalarında kayıt altına alınmadığı ortaya çıktı.

Örneğin İŞKUR’un ‘2016 yılı Geçici Koruma Statüsündeki Suriyeli Nüfusun Toplumsal Uyumu için Sosyal Destek Programı’ kapsamında aldığı paranın ve bu program dahilinde gerçekleşen harcamaların kaydı tutulmamış.

Maddi duran varlıklarına yapılan bakım onarım harcamalarının da, gider olarak gösterildiği anlaşıldı. Aynı zamanda raporda "kamu idareleri tarafından tahsis edilen ya da tahsisli kullanılan taşınmazların, hesap verilebilirlik ve mali saydamlık açısından, doğru, eksiksiz ve açık biçimde muhasebeleştirilmesi gerektiği" hatırlatıldı.

İŞKUR ise sadece bir örnek. Denetim sonucunda birçok resmi kurumun toplamı milyarlarca lirayı bulan usulsüzlük yaptığı ortaya çıktı.

Denetçiler, konunun bir sonraki denetim yılında inceleneceğini söyledi.