'Okul müdürleri icra takipçisi oldu'

Ekonomik kriz sonucu binlerce şirketin iflas ve konkordato ilanında bulunduğu belirtiliyor. İflas eden veya konkordato ilan eden şirketler borçlarını ödeme güçlüğü çekiyor.

Yeniçağ yazarı Ahmet Takan'ın köşesinden paylaştığı bilgiye göre Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) alacaklarının peşine düştü. MEB, alacağını tahsil edebilmek için iflas veya konkordato ilan eden şirketlerin listesini okullara gönderiyor ve okul müdürlerinden bu alacakları takip etmesini istiyor.

"Milli Eğitim Bakanlığı'ndan her gün okul müdürlerine onlarca iflas ve icra yazısı gidiyor" diyen Takan, yaşanan olayı şu şekilde köşesine taşıyor:

"Son 6 aydır okullara iflas eden şirketler ve hak alacakları ile ilgili yazılar gidiyordu, bu son günlerde iyice arttı. Bakanlık iş yaptığı iflas eden şirketlerin tek tek ismini  il müdürlüklerine ve okul müdürlüklerine gönderiyor. Varsa o şirketten alacak/verecek, peşlerine düşülmesini istiyor."

Köşesinde MEB tarafından gönderildiği belirtilen talimat yazısına da yer veren Takan, belgeyi paylaşmıyor ancak belge sayı numaralarını paylaşıyor: "İlgi: Milli Eğitim Bakanlığı (Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü)'nın 24.09.2018 tarihli ve 80114156-641.03.03(2018/13204)-E. 17200727 sayılı yazısı."

Sözkonusu talimat yazısında ise şu bilgilerin yer aldığı belirtiliyor:

"Takip alacaklısı ..... Yapı Malz. İnş. Mad. ve Müh. Anonim Şirketi vekilleri Avukat .....ve ..... tarafından takip borçluları .... ve ..... Taşımacılık İnşaat Zemin Turizm ve Ticaret Limidet Şirketi aleyhlerine başlatılan ve borçluların Bakanlığımızdan doğmuş ve doğacak hak ve alacakları üzerine haciz konulduğuna dair ilgi yazı ve eki Ankara 12. İcra Müdürlüğünden alınan 3. şahıs 1. haciz ihbarnamesi incelenerek ilişikle gönderilmiştir.

Kayıtlarımızın incelenmesi sonucunda, Genel Müdürlüğümüz merkez teşkilatında adı geçen borçluların hak ve alacağının bulunmadığı anlaşılmıştır.

Bilgilerinizi ve İlinizde Genel Müdürlüğümüze bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren okul/kurumlarda borçluların hak ve alacağının bulunup bulunmadığının araştırılmasını, var ise gereğinin yasal süresi içerisinde yerine getirilerek sonucun Bakanlığımız Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bildirilmesini; borçluların hak ve alacağının bulunmaması halinde ise herhangi bir yazışma yapılmamasını arz ve rica ederim."

Takan, okullara gönderilen yazılarda "acele ve günlüdür" ibaresi de yer aldığını paylaşıyor.

Okul müdürleri icra takipçisi oldu! - Ahmet TAKAN