Merkez Bankası’nın eriyen rezervleri IMF raporunda: Türkiye kırmızı bölgede

Türkiye Merkez Bankası’nın eriyen rezervleri Uluslararası Para Fonu (IMF) raporuna girdi.

IMF raporunda Türkiye, Güney Afrika ile birlikte “rezerv yeterlilik” sınırının altına düşenler arasında gösterildi. Raporda borçların yeniden yapılandırılmasının maliyetli olacağına dikkat çekildi.

IMF, “Fi­nansal koşullar hafifledi ancak iflas teh­didi büyük” başlığıyla Küresel Finansal İstikrar Raporu'nu güncelledi.

Raporda ülkelerin döviz yeterliliği ve dış finansman gereksinimine dikkat çeken IMF, mevcut ortamda daha fazla borcun yeniden yapılandırılmasına ihtiyaç olan ülkelerin yüksek maliyetle borçlanabilecekleri için daha büyük risk aldık­larını belirtti.

Yeniden yapılandırma gereksinimi olan bazı ülkelerin ayrıca düşük rezerv yeterliliğine de sahip olduklarına dikkat çekti. Bu kapsamda Tür­kiye rezerv yeterlilik sınırının altına düşen ülkeler arasında gösterildi. Türkiye bu listede Mısır, Şili ve Güney Afrika ile birlikte yer aldı.

Cari denge ve bir yıl içinde vadesi gelecek borçların toplamında oluşan dış finansman gereksinimle­rinin GSYH'ya oranında ise Türkiye, Polonya ve Malezya en kırılgan ülkeler arasında gösterildi.

Altınbaş Üniversitesi Öğ­retim Görevlisi Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu, “Rezerv yeterliliği ve dış finansman gereksi­nimi bileşenlerini birlikte düşününce ülkemizin hem Merkez Bankası re­zervleri yetersiz hem de dış kaynak gereksinimi yüksek ülke özellikleri ile dö­viz sıkıntısı içinde çırpındığı görülüyor” değerlendirmesinde bulunuyor.

Kozanoğlu şunları söyledi:

“Türki­ye'nin bir yıl içerisinde vadesi gelecek 164.6 milyar dolar borcu bulunuyor. 2020'nin ilk dört ayında 12.9 milyar dolara varan cari açığın yıl sonunda 30 milyar dolara dayanması beklenebilir. Böylelikle dış fi­nansman ihtiyacının 195 mil­yar doları bulacağı görülüyor.

Swap benzeri mekanizmalar­la net döviz rezervlerinin eksi­lere düşmesini göz ardı etsek bile, altın dahil 91.5 milyar dolar döviz rezervinin 195 milyar dolar dış finansman gereksinimine oranı yüzde 47 oranıyla tehlike sınırlarının altındadır.

Mayıs sonu itibarıy­la net uluslararası re­zerv 28 milyar dolar olarak, swap hariç net uluslararası rezerv ise eksi 27.3 milyar dolar olarak hesaplandı.”


Haberin kaynağına buradan ulaşabilirsiniz