Ara 07 2017

Türkiye’de internet dolandırıcılığının maliyeti yüzde 47 arttı

Gelişen teknoloji ile artık neredeyse tüm alışverişlerimizi ve banka işlemlerimizi internet üzerinden gerçekleştiriyoruz. Yakın bir gelecekte parmak izi tanıma ile alışveriş yapılması üzerinde de çalışmalar sürüyor. Peki bir telefon uzaklıkta olan internet üzerinden yapılan işlemler ne kadar güvenli?

Her ne kadar birçok kurumsal firma müşterilerinin güvenliğini baz alan sistemler üzerinde çalışsa da siber dünyada bunu tümüyle önlemek pek mümkün değil.

Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'daki 600’e yakın üst düzey yöneticinin katılımıyla gerçekleştirilen Forrester araştırmasına göre, Türkiye’deki şirketlerin yaklaşık yüzde 60’ı, dolandırıcılık işlemlerinde son 12 ayda artış olduğunu belirtiyor. İnternet üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık maliyetinin de son 12 ayda yüzde 47 artışla yükseliş kaydettiği vurgulanıyor.

Araştırmaya göre, Türkiye’de dolandırıcılıkla mücadele giderek zorlaşıyor. Türk şirketlerinin yüzde 87’si, 2018’de coğrafi olarak büyümeye öncelik vermeyi hedeflerken, yüzde 57’si müşteri hizmet maliyetlerinde, yüzde 60’ı müşteri kaybında ve yüzde 50’si ise tahsilat maliyetlerinde son 12 ayda artış olduğunu belirtiyor.

Experian Türkiye Genel Müdürü Mehmet Bozacıoğlu, Türkiye’deki şirketlerin sadece yüzde 17’sinin dolandırıcılıkla mücadelede kullandıkları veri kaynaklarının güncel olduğunu, buna karşılık bu oranın Avrupa'nın diğer ülkelerinde yüzde 31 olduğunu ifade ediyor ve sözlerine şöyle devam ediyor:

"Türk şirketlerinin yüzde 50'ye yakın kısmı, tüm müşteri işlemlerinde gerçek zamanlı bir görünürlüğe sahip olduklarını belirtirken, bu oran EMEA bölgesinin diğer ülkelerinde yüzde 33 civarında yer alıyor. Türkiye’deki şirketlerin yaklaşık üçte ikisi, dolandırıcılık işlemlerinde son 1 yılda artış olduğunu belirtirken, internet üzerinden yapılan dolandırıcılığın maliyeti de yüzde 47 artışla son 12 ay içinde yükseliş kaydetti.

Türk şirketleri, dolandırıcılığı önleme amaçlı yapılan kontrollerde müşterilerinin bu durumdan etkilenmemesini istiyorlar. Bu doğrultuda, yaklaşık yüzde 60'lık kısım, gelecek 1 yıl boyunca daha fazla pasif kimlik doğrulama yöntemleri uygulamayı planladıklarını belirtiyor.

Bozacıoğlu, şirketlerin yüzde 90'ının dolandırıcılığın ne zaman gerçekleşeceğinin daha doğru tahmin edilmesini sağlayan önlemlere yöneldiklerini belirtiyor ancak şu notu düşüyor:

Türkiye’de şirketlerin sadece yüzde 43’ü veri ve analitik yöntemleri kullanma konusunda, yüzde 47’si ise yasalara uyum süreçlerinde vizyonlarını hayata geçirmekte güçlük çekiyor. Ayrıca Türkiye’deki şirketlerin çoğunluğu (%90) ileri düzey analitik yetkinliklere sahip olmanın kritik bir öncelik olduğunu belirtiyor. Bu şirketlerin yüzde 93'ü, gelecek 12 ay içinde büyük veri teknolojilerine yatırım yapmayı planlıyor. Ancak bugün bile, şirketlerin karar alma yetkisine sahip yöneticilerinin yüzde 48’i hala gerçek verilere güvenmekten çok ‘içgüdülerine’ veya ‘kanaatlerine’ güvendiklerini ifade ediyor.