Irak, Şii milis gücü Haşdi Şabi'yi yeniden yapılandırıyor

IŞİD'in 2014'te Musul'u ele geçirmesinin ardından, Irak hükümetinin desteğiyle kurulan Şii Haşdi Şabi (Halk Seferberlik Güçleri) milis ordusu, IŞİD tehdidinin büyük ölçüde ortadan kaldırılmasıyla yeniden yapılandırılmaya başlandı.

BBC Türkçe'nin verdiği bilgiye göre, büyük bölümü Şii milislerden oluşan ancak bünyesinde Sünni milisleri de barındıran Haşdi Şabi ordusunda 120 bin militan yer alıyordu ancak güncel sayılarına dair resmi bir rakam yok.

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, Haşdi Şabi'nin yeniden yapılandırılmasıyla ilgili 10 maddelik bir genelge yayımladı ve milis gücü yeniden tanımladı.

İşte o 10 madde:

"1- Tüm Haşd Şabi güçleri Irak silahlı kuvvetlerinin ayrılmaz bir parçası olarak davranmaktadır. Açıkça belirtilenler dışında silahlı kuvvetler için uygulanan her kanun Haşd Şabi güçleri için de uygulanmaktadır. Bu güçler Irak meclisinde kabul edilen yasa doğrultusunda silahlı kuvvetler baş komutanın emrindedir ve verilen talimatlara göre davranacaktır. Silahlı kuvvetler baş komutanı tarafından tayin edilen Haşd Şabi Heyeti Başkanı bu teşkilattan sorumlu olacaktır ve tüm Haşd Şabi teşkilatı ona bağlı olacaktır. 

2- Terör örgütü IŞİD’in varlığına son vermek için girdiği kahramanca çatışmalarda Haşd Şabi gruplarına verilen isimler tamamen sona ermekte ve bu isimlerin yerini (Tümen, tugay, tabur) gibi askeri isimler almaktadır. Bu isimler aşiret güçleri (Haşd Aşair) ve diğer yerel güçler için de geçerlidir. Kişiler de silahlı kuvvetlerde geçerli olan askeri rütbelere sahip olacaktır.

3- Bu grupların gerek bireysel gerekse örgütsel olarak tüm siyasi irtibatlarını kesmeleri gerekir.

4- Silahlı kuvvetlere bağlanmayan gruplar, partiler yasasına bağlı olan siyasi gruplara dönüşebilirler. Bu durumda sivil merkezlerini koruma ihtiyacı olması halinde ruhsatlı silahları hariç hiçbir şekilde silah taşıyamayacaklardır. Bunların şartları, diğer siyasi gruplarınkiyle aynı olacaktır. 

5- Haşd Şabi güçlerinin ev sahipliği yaptığı kışlalar, bütünüyle silahlı kuvvetlerinki gibidir. Haşd Şabi güçlerinin savaş için bulunduğu mekanlara, silahlı kuvvetlerin bilinen çerçevesi doğrultusunda karar verilecektir.   

6- Haşd Şabi gruplarının isimlerini taşıyan tüm merkezler, ister şehir içlerinde olsun isterse şehir dışlarında olsun kapatılacaktır.

7- Bu çerçeve dışında gizli ya da açık faaliyet gösteren grupların varlığı yasaklanmıştır. Bunlar yasadışı sayılarak takip altına alınacaktır.

8- Açıklanan yeni çerçeve dışında kalan tüm ekonomi büroları, kontrol noktaları, kapatılacak ve Haşd Şabi teşkilatı Irak silahlı kuvvetlerinin bir parçası olacaktır.

9- 31. 7. 2019 tarihi, bu adımların uygulanması için son tarihtir. 

10- Haşd Şabi’nin yapısı ve teşkilatıyla ilgili diğer talimatlar yakında yayımlanacaktır."

http://www.ydh.com.tr/HD16014_hasd-sabi-yeniden-yapilandiriliyor.html
Bu blok bozuk ya da eksik. Eksik içeriğe sahip olabilir ya da orijinal modülü etkinleştirmeniz gerekebilir.