Türkiye’de işçilerin yarısı haftada 48 saatten fazla çalışıyor

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Avrupa Araştırma Kurumu (Eurofound) tarafından ortaklaşa hazırlanan “Küresel Perspektifte Çalışma Koşulları” raporu yayınlandı. Rapor, dünya genelindeki iş kalitesi, çalışma saatleri, cinsiyete dayalı ücret farkları, fiziksel risklere maruz kalma ve beceri geliştirme olanakları gibi konuları da içeren, daha önce yapılmamış bir karşılaştırmalı analiz sunuyor. 

ILO ve Eurofound işbirliğiyle hazırlanan ve dünya genelinde 1,2 milyon çalışanı kapsayan rapor, çalışma saatleri arasında keskin farklar bulunduğunu, yoğun ve duygusal açıdan zorlayıcı işlerin yüksek seviyelerde olduğunu ortaya koydu. Rapor, en düşük eğitime sahip kesimin en kötü çalışma koşullarına ve becerilerini geliştirme konusunda daha az olanağa sahip olduğunu da gösteriyor.

Küresel Perspektifte Çalışma Koşulları raporu, son beş yıl içerisinde 41 ülkede gerçekleştirilen iş kalitesi anketlerinin ilk karşılaştırmalı analizini sunuyor. 28 AB ülkesi, Türkiye, Çin, Kore Cumhuriyeti, Amerika Birleşik Devletleri, Orta Amerika, Arjantin, Şili ve Uruguay'ı kapsıyor. 

Rapor, iş kalitesinin yedi boyutunu ele alıyor: Fiziksel ortam, çalışma yoğunluğu, çalışma süresi kalitesi, sosyal ortam, beceri ve gelişim, imkânlar ve kazançlar.

Çalışma süreleri, ülkeler arasında büyük farklılık gösteriyor. AB ülkelerinde çalışanların altıda biri haftada 48 saatten fazla çalışırken, bu oran Kore Cumhuriyeti, Türkiye ve Şili'de çalışanların neredeyse yarısını kapsıyor. Anket yapılan ülkelerde, çalışanların en az yüzde 10'u boş zamanlarında da çalışıyor.

Kore Cumhuriyeti'nde çalışanların yüzde 70'inden fazlası kendi kişisel veya ailevi durumlarıyla ilgilenmek için bir veya iki saat izin alabiliyor. Buna karşılık ABD, Avrupa ve Türkiye'de çalışanların yüzde 20-40'ı bunu yapabiliyor.
Yoğun ve yüksek hızda çalışmaya, AB ülkelerindeki çalışanların üçte biri, ABD, Türkiye, El Salvador ve Uruguay'daki çalışanların ise yarısı maruz kalıyor. Çalışanların yaklaşık yüzde 25-40'ı duygusal açıdan zorlayıcı işlerde çalışıyor.

Ülke farkı olmaksızın, en düşük eğitim düzeyine sahip kişilerin büyüme ve becerilerini geliştirme olanaklarına erişimi daha az. Çalışırken yeni şeyler öğrendiklerini ifade eden kişilerin oranı ABD, AB ve Uruguay'da yüzde 72 ile 84 arasında değişirken, bu oran Çin’de yüzde 55, Türkiye’de yüzde 57, Kore Cumhuriyeti'nde ise yüzde 30. 

Fiziksel risklere maruz kalma sık yaşanıyor. Çalışanların yarısından fazlası tekrar eden el ve kol faaliyetine maruz kaldıklarını söylüyor. Katılımcıların yaklaşık dörtte biri çalışırken yüksek sıcaklıklara sıkça maruz kaldıklarını belirtirken yaklaşık bir o kadarı da sıklıkla düşük sıcaklıklara maruz kaldıklarını ifade ediyor.

Ülkeler genelinde kadınlar erkeklere kıyasla, kayda değer düzeyde daha az para kazanıyor. Çalışanların yaklaşık yüzde 12'si sözlü istismar, küçük düşürücü davranış, zorbalık, istenmeyen cinsel davranış veya istismara maruz kaldıklarını ifade ediyor.

İş güvencesizliği tüm ülkelerde yaygın. Çalışanların en az yüzde 30'u kariyer imkânları olmayan bir işte çalıştıklarını söylüyor. 

Rapor, en iyi çalışma koşullarına AB ülkelerinin sahip olduğunu ortaya koyuyor.