Ekonomi büyüyor ancak istihdam artmıyor

 

Türkiye ekonomisi 2017'nin ilk yarısında yüzde 5 oranında büyüdü ve üçüncü çeyrekte de benzer bir trend sözkonusu. 

Peki sanayideki bu büyüme istihdam olarak yansıyor mu?

Dünya Gazetesi yazarı Taner Berksoy da bu sorunun yanıtını arıyor. Berksoy büyüme-istihdam arasındaki ilişkiyi irdelemeden önce, işgücü piyasasını analiz etmede karşılaşılan problemlere dikkat çekiyor.

Bunun nedeni ise tarımdaki istihdamın hesap edilmesinin her zaman zor olduğu. Çünkü kayıt dışı istihdamın en fazla olduğu sektörlerin başında tarım sektörü geliyor. Mevsimlik işçilerin istihdamı işsizlik rakamlarına doğrudan etki eden bir unsur olarak ortaya çıkıyor. 

Tam da bu nedenden ötürü tarım sektöründeki istihdam ve işsizlik verileri çok güvenilir bulunmuyor ve genelde istihdam tarım dışı veriler üzerinden hesaplanıyor. TÜİK ise, kendine has bir hesapla tarım sektörünü de hesaplara ekler ancak Berksoy'a göre, ortaya çıkan sonuçlar açısında bu bir parça sorunlu bir hesaplama türü.

İstihdam-işsizlik verilerinin hesaplanmasında büyüme önemli bir faktör. Berksoy da buna dikkat çekiyor. Yani büyüme, istihdam ve işsizlik üzerinde belirleyici bir etkiye sahip. Yani büyüme arttıkça istihdamın da aynı doğrultuda seyretmesi beklenir. 

Berksoy'a göre, 2017'nin ilk altı ayında benzer eğilim görüldü. İlk altı ayda yüzde 5'lik büyüme ile birlikte istihdam oranı da arttı. Bu dönemde 3.9 milyon olan işsiz sayısı 3.6 milyona geriledi. İşsizlik oranı da yüzde 13'ten yüzde 11.7'ye geriledi. Üçüncü çeyrekte de büyümenin artacağına dair sinyaller bulunuyor.

Ancak Berksoy, ikinci çeyrekte istihdam oranında bir yavaşlama hatta gerileme olduğuna dikkat çekiyor. Yani ekonomi büyüyor ancak bu istihdam rakamlarına yansımıyor. 

Nisan ayında 3 milyon 287 olan işsiz sayısı Mayıs ayında 3 milyon 225'e geriliyor ancak ardından Haziran'da 3 milyon 251'e yükseliyor. Aradaki fark çok olmasa da Berksoy'a göre büyüyen bir ekonomide işsizliğin de azalacağı öngörüsüne ters düşen bir durum sözkonusu.