Genç işsizlerin üçte ikisi kadın

İşsizlikle ilgili konular gündeme geldiğinde özel sektörden aradığı nitelikte kalifiye eleman bulamadığı konusunda açıklamalar yapılıyor. Ancak yapılan bir araştırmaya göre durumun öyle olmadığı anlaşıldı.

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) tarafından yapılan araştırmada genç işsizleri oluşturan ana grupta kadınlar yer alıyor. Erkeklerde ise düşük eğitimlilerin işsizliği yüksek.

Yapılan araştırmada genç kadınların iş arama konusunda erkeklerden daha aktif olduğu belirlendi. Ancak işverenler, kadın çalışanı tercih etmiyor. Bunun nedeni olarak ise işverenlerin, genç kadınların evlilik, doğum vb. haklarından çekinmelerinin etkin olduğu gösteriliyor. Eğitimli gençlerin daha iyi iş bulabilme isteği nedeniyle de işsiz kalma sürelerinin uzadığına yer veriliyor analizde.

Yapılan çalışmada genç işsizliği TÜİK 2016 verileriyle yaş grupları, eğitim durumu ve cinsiyete göre analiz edildi. Yaş gruplarında yüzde 21.5 ile en fazla işsizlik 20-24 yaş grubunda. Bu grubun içinde kadınların işsizliği yüzde 26.8, erkeklerin işsizliği yüzde 18.3 düzeyinde.

işsizlik

Eğitim durumlarına göre işsizler sınıflandırıldığında ise en yüksek işsizliğin üniversite mezunları arasında olduğu görülüyor. Ön lisans ve lisans programı mezunu gençler, yüzde 36.7 ile en yüksek işsizlik oranına sahip. Bunu, ortaokul seviyesinde eğitim görenler yüzde 27.9 oranıyla izliyor.

Eğitim grupları içinde de genç kadınların işsizliği daha yüksek. Toplamda genç kadın işsizlerin yarısının (yüzde 49.9) ön lisans ve lisans (2-3-4 yıllık fakülte mezunu) olması dikkat çekiyor. Aynı yaş grubunda eğitim durumları ve cinsiyete göre ayrımda erkeklerin kadınlardan daha yüksek işsizlik oranına sahip olduğu grup yüzde 27.9 ile ortaokul seviyesi mezunlarından oluşuyor.

 

 

işsizlik

Genç işsizler arasında en yüksek orana sahip kadınlar. Genç kadın işsizler, toplam genç işsizliğinin yüzde 63’ünü oluşturuyor. Analizde, yaygın kanının aksine, yetenek uyumsuzluğunun genç işsizliğindeki ana neden olmadığı yorumu yapılıyor.

Genç kadınların işsizliğindeki ana neden olarak ise işverenler gösteriliyor. İşverenlerin, kadınların sahip olduğu sosyal ve hukuki haklar ve bu hakların iyileştirilmesine yönelik yapılan düzenlemeler nedeniyle kadın çalışan tercih etmeği belirtiliyor araştırmada...