Türkiye ‘boşta gezen gençler’ şampiyonu

Türkiye’de ne eğitimde ne işte olan ve “boşta gezen” olarak tanımlanan genç sayısı 2.5 milyonu aştı. Bu  sayılarla Türkiye, OECD ülkeleri içinde birinci sırada yer adı.

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Dairesi (DİSK-AR) Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK’in 18 Haziran 2018 günü açıkladığı Mart 2018 dönemi Hanehalkı İşgücü Araştırmasının verilerini değerlendirdi.

DİSK-AR geniş tanımlı işsiz sayısını 6.1 milyon, geniş tanımlı işsizlik oranını ise yüzde 17.7 olarak hesapladı.

TÜİK dar tanımlı (standart) işsizlik oranı yüzde 10.1, tarım dışı standart işsizliği ise yüzde 11.9 olarak hesapladı. Haziran 2018 döneminde toplam işsiz sayısı ise 3 milyon 210 bin olarak açıkladı.

DİSK-AR raporunda, bu veriler işsizliğin gerçek durumunu yansıtmaktan uzak. Raporda şu ifadeler yer alıyor:

“Gerçek işsizlik oranı yüzde 18’e yaklaşırken geniş tanımlı işsiz sayısı altı milyonu aştı. Çalışmayan nüfusun bir milyon 580 binini iş aramayıp çalışmaya hazır olanlar oluşturdu. Bunun ise bir milyon 59 bini kadınlardan oluşmakta. 635 bin kişi iş bulma ümidini kaybetmiş durumda. Geniş tanımlı işsiz sayısı altı milyon 18 bin.”

OECD verilerine göre en yüksek boşta gezer genç oranı Türkiye’de. OECD 2016 verilerine göre 15-19 yaş grubunda ne eğitimde ne istihdam olanların oranı OECD ortalamasında yüzde 13.9 iken Türkiye’de 28.2. İspanya, Yunanistan ve İtalya dışında genellikle yüzde 17’nin altında olan NEET oranı Norveç’te 9.2, Hollanda’da 7.8, İzlanda’da ise 5.2 düzeyinde.

Evrensel gazetesinde yer alan habere göre, işsizliğin azaltılması ve istihdamda kalıcı ve güvenceli artış sağlanması için DİSK’in raporunda şu öneriler dile getirildi:

“İş başında eğitim adı altında çırak, stajyer, kursiyerlerin ve kursiyerlerin ucuz iş gücü deposu olarak kullanılması uygulamasına son verilmelidir.

Haftalık çalışma süresi gelir kaybı olmaksızın 37.5 saate, fazla mesailer için uygulanan yıllık 270 saat sınırı 90 saate düşürülmeli. Güvencesiz çalışma biçimlerine son verilmeli, tüm taşeron işçilere kadro verilmelidir.

Sendikal hak ve özgürlüklerin kullanımı güvence altına alınmalı, sendikal barajlar kaldırılmalıdır. İşsizlik Sigortası Fonu’nun amaç dışı kullanımına son verilmelidir.”

Bir diğer talep ise kadın istihdamının artırılması ve işsizliğinin azaltılması için iş gücü piyasalarındaki cinsiyetçi uygulamalara son verilmesi oldu.