Yolsuzluğa kılıf bulunamadı, bir yıl önceki ihaleye ‘15 Temmuz' bahanesi uyduruldu

İsrafla anılan çok sayıda iş ve işleme imza atan İSKİ’nin bazı şirketlere verdiği işlere yönelik Sayıştay denetçilerine yaptığı savunmalar “Bu kadar da olmaz” dedirtti. Sayıştay, “15 Temmuz” savunmasının yapıldığı bir iş için “İşin bitim tarihi 15 Temmuz’dan çok önce” karşılığını verdi.

Sayıştay denetçilerinin “Vahim” dediği bir başka olayda da bir şirkete ihalesiz verilen işin, iki ay önceden notere onaylattırıldığı ortaya çıktı.

Sayıştay’ın 2017 yılı incelemelerine ilişkin denetim raporunda, “Elektronik ve Haberleşme Şube Müdürlüğüne Bağlı Şefliklerin Faaliyet Alanlarında Yer Alan Elektronik Cihaz ve Sistemlerinin 25 Ay Süreli Bakım ve Onarım Hizmetinin Temini” ile “Mobil İSKİ Tanıtım ve Reklam Kampanyası İşi” alımlarında ihale mevzuatının temel ilkelerine uyulmadığı belirlendi.

Birgün'den Nurcan Gökdemir'in haberine göre, Sayıştay denetçilerinin ihale mevzuatına uyulmadığı tespiti yaptığı ihalelerle ilgili raporda yer alan değerlendirmeler özetle şöyle:

“Elektronik ve Haberleşme Şube Müdürlüğünün Elektronik Cihaz ve Sistemlerinin 25 Ay Süreli Bakım ve Onarım Hizmetinin (Yedek Parça Dahil) Temini:

Önceki dönemlerde 9 hizmet alımının 5’ini açık ihale, 3’ünü doğrudan temin ile alındığı tespit edildi. Ancak, 2016 yılında 9 iş kalemi bir ihaleye konu edilerek pazarlık usulü ile ihale yapıldı. Üç istekli teklif vermeye davet edildi. Bunların ikisi belgeleri eksik olduğu için değerlendirme dışı bırakıldı ve ihale teklifi geçerli tek istekliye bırakıldı. Temel ihale usulleri yerine pazarlık usulünün tercih edilmesi, kaldı ki pazarlık ihalesine davet edilen üç istekliden ikisinin istenen kriterleri dahi taşımaması kanunun amacına ve ruhuna aykırıdır.

Güvenlik (Kartlı Geçiş, CCTV, Alarm) ve Kapalı Devre TV Sistemlerinin Bakım ve Onarımı işi ile Telsiz Sistemi Bakım ve Onarım Hizmeti işinin bulgu konusu ihaleden önceki ihalelerindeki iş bitim tarihleri sırasıyla 19 Eylül 2015 ile 25 Aralık 2015’dir. 15 Temmuz darbe girişiminden çok önceki tarihlerde biten bu işlerin, darbe teşebbüsü gerekçesi ile “idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması” gerekçesine dayanılarak pazarlık usulü ile temin edildiğinin söylenmesi haklı bir gerekçe değildir.

İşe ait satın alma talep gerekçe raporu 10 Kasım 2016 tarihinde düzenlenmiştir. Bu tarih darbe girişiminden yaklaşık 5 ay sonrasına denk gelmektedir ve aradaki bu süre acil ya da ivedi bir durumun olmadığına işarettir. 15 Temmuz darbe girişiminin gerekçe gösterilerek elektronik cihaz ve sistemlerin bakım ve onarım hizmetlerinin pazarlık usulü ile temininin geçerli bir nedeni yoktur.

Mobil İSKİ Tanıtım ve Reklam İşi: Kurum tarafından çekilen reklam filmi doğrudan temin yoluyla satın alındı.

İncelemelerde, alımın yapıldığı firma tarafından “Mobil İSKİ Reklam Filmi” projesinin 8 Eylül 2017 tarihinde notere tasdik edildiği görüldü. Doğrudan temin onay belgesi tarihi ise noter tasdikinden daha ileri bir tarih olan 08 Kasım 2017. Bu durumda iki ihtimal ortaya çıkmaktadır. Birincisi firma tarafından, idarenin reklam filmi ihtiyacı tespit edilmiş ve idareden önce bu konu hakkında çalışma yapılmıştır. Bu ihtimalde firmanın, kurum ihtiyaçlarını kurumdan önce tespit edip proje hazırlaması şüphesiz ki iyi bir yönetim politikası örneği olmayacaktır.

İkinci ihtimal ise idare tarafından reklam filmi hazırlatılması için firmaya istekte bulunulması ve sonrasında da noter tasdikli projenin doğrudan temin ile alınmasıdır. Bu ihtimal ise birinci durum ile karşılaştırıldığında daha vahimdir. Zira bu durumda herhangi bir ihale olmaksızın bir işin belli bir firmaya yaptırılması konusu olacaktır ki bu da görevliler için cezai sorumluluk doğurabilecektir.

Belediyenin “Mobil İSKİ Tanıtım ve Reklam İşi” projesinde proje sahibinin fikri ve sanatsal özel bir hakka sahip olduğu savunmasına karşı da denetçiler, “Proje bir sayfadan oluşmakta, amacı ve hedefi belirtildikten sonra senaryodan bahsedilmektedir. Reklam senaryosunda ise filmin çekileceği mekân tasvir edilmiş ve anne ile çocuğun birer cümlesinden oluşan yazılı metne yer verilmiştir. Anlaşılacağı üzere senaryoda spesifik bir çalışmadan bahsedilmemektedir” dedi.

https://www.birgun.net/haber-detay/ibb-yolsuzluga-kilif-bulamadi-bir-yil-onceki-ihaleye-15-temmuz-bahanesi.html
Bu blok bozuk ya da eksik. Eksik içeriğe sahip olabilir ya da orijinal modülü etkinleştirmeniz gerekebilir.