KONDA'dan Ağustos 2020 araştırması: İstanbul Sözleşmesi ile ilgili çarpıcı sonuçlar

AKP'nin tartışmaya açtığı ve çıkılması yönünde haberlerin ardından farklı kesimlerinin tepki gösterdiği İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin KONDA'nın yaptığı araştırma sonuçlarına göre "Türkiye İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmalı" diyenler yüzde 7'de kaldı. 

KONDA Ağustos’20 Barometresi’nin saha çalışması 32 ilin merkez dâhil 110 ilçesine bağlı 206 mahalle ve köyünde 3569 kişiyle hanelerinde yüz yüze görüşülerek yapıldı. Her bir mahallede gerçekleştirilen 18 anket için yaş ve cinsiyet kotası uygulandı.

Kapsamlı araştırma, Bekir Ağırdır yönetimindeki KONDA'nın internet sitesinde yayımlandı

KONDA'nın araştırmasının ana temalarından biri İstanbul Sözleşmesi oldu. Araştırmada kadına şiddet ile ilgili toplumsal değişim olup olmadığı da ölçüldü. 

İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılıp çıkılmaması gerektiği konusunda sorulan soruya toplumun yarısından fazlası bu konuda bir fikri olmadığını belirtti.

Yüzde 7'si çıkılmalı derken yüzde 36'sı ise sözleşmede kalınması gerektiğini söyledi.

Araştırmada Sözleşme'yi bilenler ve bilmeyenler ya da fikri olmayanlar konusunda da çarpıcısı sonuçlar yer alıyor. 

Buna göre sözleşmeyi bilenlerin çoğunluğu 'Sözleşme'de kalınmalı" diyor. Ki bu oran yüzde 84. 

Sözleşme'nin ne olduğunu bilenlerin sadece yüzde 16'sı "Sözleşme'den çıkılmalı" görüşünü dile getiriyor. 

2015 Hayat Tarzları araştırmasında sorulan "Erkek sever de döver de" diyenlerin oranı da yüzde 20'den yüzde 6’ya düştü.

KONDA bu konudaki analizinde "önemli gelişme" vurgusu yaparak beş yıl içinde "Erkek Sever de döver de" ifadesini ‘kesinlikle yanlış’ bulanların oranının yüzde 37'den yüzde 63’e çıktığını söylüyor. İfadeyi ‘doğru’ veya ‘kesinlikle doğru’ bulanların oranı ise sadece yüzde 6. 

"Kamuoyunda İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin iki kutuplu bir tartışmanın sürdüğü"nün belirtildiği araştırmada toplumun yüzde 35’inin İstanbul sözleşmesinin içeriğini kısmen de olsa bildiği belirlendi. Buna karşılık yüzde 62'isi net bir şekilde bilmediğini söylüyor. 

Araştırmaya göre namus için kanun dışına çıkılabileceğini düşünenler yüzde 45’ten yüzde 21’e düştü.

Benzer bir şekilde dolaylı da olsa bu konuyla ilişkili olarak bir dikkat çekici değişim namus ve kanun
çelişkisi üzerine...

2010 yılında toplumun yüzde 45’i konu namus meselesi olunca kanun dışına çıkılabileceğini söylüyordu. Son araştırmada ise bu oran yüzde 21’e düşmüş durumda.

KONDA bu yargıya katılma oranlarının dindarlıkla düz, eğitim ve gelirle ters orantılı olduğunu tespit ediyor. Yani namus için kanun dışına çıkılabileceğini düşünenler dindarlık arttıkça artarken, eğitim ve gelir arttıkça azalıyor.

Yine 2015'te yapılan Hayat Tarzları araştırması sonuçlarının kıyaslandığı raporda 5 sene önce toplumun yüzde 80'i “kadınların kıyafetlerine dikkat etmesi gerekiyor” diyordu.Bugün bu oran yüzde 32…

Haberin detayına buradan ulaşabilirsiniz