İşsizlik Fonu’nu erittiler!

Yatırım fonları yıllarca bankaların arka bahçesi olduğu gerekçesiyle çokça tartışıldı. Hatta bu tartışmalar hala sürüyor. Arka bahçeden kasıt, buraya yatırılan paraların iyi değerlendirilemediği, müşteriye yeterli reel getiri sağlanamadığı ve hatta paraların istismar edildiğiydi.

Yatırım fonları yöneticilerinin piyasadaki manipülatörle iş tutup borsada şişirilmiş kağıtlara yatırım yaptığı piyasada çokça dillendirildi. Şimdilerde yatırım fonları pazarı küçüldüğü için daha çok BES hesabı aracılığıyla açılan fonlar için bu konuşuluyor. 

Hürriyet’ten Uğur Gürses de bir fon istismarını dile getiriyor. Ancak bu özel değil, Türkiye’deki tüm çalışanşların maaşlarından kesilen paralarla kurulan İşsizlik Sigortası Fonu. Gürses, İşsizlik Fonu’nu yöneten Türkiye İş Kurumu İŞKUR’un Aralık bültenine göre işçi ve işverenlerden kesilen İşsizlik Fonu kesintilerinden oluşan fonun getirisi enflasyonun altında kaldığını belirtiyor.

Fonun, yıl sonunda hesaplanan yıllık getirisi yüzde 8.78 olmuş. Tüketici fiyatları bazlı enflasyonun yüzde 12, üretici bazlı enflasyonun da yüzde 15.47 olduğu hesaba katılırsa birikimlerin reel olarak eridiği ortaya çıkıyor.

Gürses, ‘Sadece 2017 değil, son 5 yılda her yıl enflasyonun altında bir getiri elde edildi. Son beş yıla bakılırsa enflasyonla fon getirisi arasındaki fark birikimli olarak yüzde 7’ye ulaştı’ diyor.

Gürses şunları söylüyor:

Özel bir kuruma yatırdığınız mevduatın ya da emeklilik fonunun düşük getiri sağlaması sizinle o kurum arasındaki bir sorun ya da tercih. Beğenmediğinizde tercihinizi başka bir yatırım aracı, kurum ya da kurumlar için kullanırsınız. Ayrıca emeklilik şirketleri ve portföy yönetim şirketlerinin bu işi yaparken sermaye ve işletme giderleri olduğunu hesaba katmak gerekiyor. Sorun, yasa ile zorunlu olarak yapılan kesintilerle oluşan ve nasıl olsa fonda biriken fonların iyi yönetilip yönetilmediğinde; kamu sorun edecekse kamusal bir çıkarı kovalamalı.

http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/ugur-gurses/issizlik-fonu-son-5-yilda-yuzde-5-nasil-eridi-40721982