Türkiye’de pamuk üretimi düştü, ithalat durumuna gelindi

Ziraat Mühendisleri Odası’nın yayınladığı 2018 yılı Pamuk Raporu, Türkiye’nin net olarak pamuk ithalatçısı konumunda olduğunu ortaya koydu.

Bir zamanlar pamuk üretiminde dünyanın önemli ülkeleri arasında bulunan Türkiye’de 2002 yılında 721 bin hektar olan pamuk ekim alanı 2017’de 501 bin hektara geriledi.

Ziraat Mühendisleri Odası’nın yayınladığı rapora göre, 2017’de 67 bin ton pamuk ihraç eden Türkiye’nin ithal ettiği pamuk miktarı ise 914 bin ton. Üretimi ihtiyacını karşılamayan Türkiye, pamuk ithalatına yalnızca 2017’de 1.67 milyar dolar ödedi.

Evrensel’de yer alan habere göre, Türkiye’nin pamuk ithalatında ilk sırayı alan ABD’yi Brezilya, Türkmenistan ve Suriye izledi. Türkiye’nin 2017 yılında savaşın kıskacındaki Suriye’den 14.574 ton pamuk ithal ettiği ortaya çıktı.

Raporda yaklaşık 70-80 bin civarında pamuk üreticisi olduğu tahmin ediliyor. Pamuk üreticilerinin en önemli sorununun yüksek üretim maliyetleri olduğu belirtildi.

Girdi fiyatlarının artışına dikkat çekilen raporda, üreticilerin pamuk fiyatlarına ve destekleme miktarına bağlı olarak farklı ürünlere yöneldiğine dikkat çekildi.

Pamuk üretimi için verilen destekler yeterli değil diyen ZMO "Pamuk destekleme primleri rakip ülke koşulları ve dünya fiyatları göz önüne alınarak düzenlenmelidir. Havza bazlı destekleme modelinin etkin bir şekilde takibi ve uygulanması sağlanmalıdır. Pamuk üretiminde daha çok verim ve kaliteye sahip olan alanlarda ekim desteklenmelidir. Pamukta uzmanlaşmış kooperatif birlikleri olan ve TARİŞ Pamuk Birliği, Çukobirlik ve Antbirlik’in etkinliği artırılmalıdır. Pamukta kirliliğin önüne geçilmeli, kaliteli üretim artırılmalı, lisanslı depoculuk sistemi yaygınlaştırılmalı ve tek balya standardizasyonuna geçilmelidir” önerilerini dile getirdi.