İzlanda'da erkeklere kadınlardan daha fazla maaş verilmesi yasaklandı

Kadın-erkek eşitliği, bugün dünyanın hemen her yerinde üzerinde tartışılan bir mesele.
Erkek egemen dünyada kadına rol biçilmeye kalkışılsa da, son yıllarda giderek ivme kazanan bir gidişat var kadınların haklarını geri alma konusunda.

Öyle ki, yıllarca kadınlara getirilen yasaklarıyla bilinen Suudi Arabistan da bile reformist genç Prens Muhammed’in yönetimdeki etkinliği ile köklü değişimler yaşanıyor.

Özellikle Orta Doğu toplumlarında kadınlara yönelik ayrımcılık ön plana çıkarken yakın zamanda yapılan bir araştırma ABD’de kadınların erkeklere göre ömür boyu 430 bin dolar daha az kazandıklarını ortaya koymuştu.

Nisan ayında da Google’ın kadın çalışanlarına daha az maaş verdiği iddiası öne sürülmüştü.
Ancak her yıl yapılan araştırmalarda dünyanın en mutlu ülkeleri sıralamasında zirvelerde yer alan İskandinav ülkelerinde durum, diğer ülkelere nazaran kadınlar için daha farklı.

Bunun son örneği İzlanda'dan geldi. Parlamentonun onayından geçen yeni yasa sayesinde artık erkek çalışanlara, kadın çalışanlardan daha fazla maaş ödenemeyecek.

Sunulan önergeye göre hem devlet, hem de özel iş yerleri, kadın ve erkeklere eşit ücret ödediklerine ilişkin bir sertifika almak zorunda. Gereklilikleri yerine getirmeyen yerler ise tespit edilip, bu yerlere ceza verilecek.

Bu amaçla imza atılmış benzer uygulamalar İsviçre ve Minesota'da (ABD) daha önce görülse de İzlanda'da konunun zorunlu hâle gelmesi bir ilk durumunda.

Dünya Ekonomik Forumu'nun (WFE) 2017 yılında yayınladığı Küresel Cinsiyet Uçurumu Raporu'nda son dokuz yılda olduğu gibi, İzlanda cinsiyet eşitliğini en çok barındıran ülke olarak yer almıştı ve sonrasında birbiri ardına alınan kararlar doğrultusunda 2022 yılına kadar bu sorunun ortadan kaldırılması hedef hâline gelmişti.

https://ontrava.com/izlanda-da-1-ocak-tan-itibaren-is-yerlerinin-erkeklere-kadinlardan-daha-fazla-maas-vermesi-yasaklandi