Mar 02 2018

Türkiye, kadın istihdamında OECD sonuncusu

Türkiye, kadın hakları konusunda geride kalan ülkeler arasında.

İş dünyasından siyasete birçok alanda ‘erkek egemen’ bir tablo önümüze çıkıyor.

İktidar da son aylarda bu konuya eğilmiş durumda. Çalışma Bakanı Sarıeroğlu, 2023 yılında yüzde 41 oranında kadın istihdamı sağlamayı hedeflediklerini söylüyor.

Ancak CHP’nin hazırladığı rapora göre Türkiye, OECD ülkeleri arasında kadın istihdamında sonuncu sırada yer alıyor.

BirGün’de yer alan habere göre raporda, kadın istihdamını OECD ortalaması seviyesine çıkaramamanın faturasının 2017 yılı için 282 milyar dolar olduğu bildiriliyor.

Türkiye’de kadınların iş gücüne katılım oranı yüzde 33 seviyelerinde. Ancak OECD’ye bakıldığında bu oran iki katına çıkıyor ve yüzde 63 seviyesinde bulunduğu görülüyor.

CHP raporunda, “Türkiye 2017 yılında, kadınlara OECD ülkelerindeki kadar istihdam sağlayabilseydi milli geliri 282 milyar dolar artarak 1,1 trilyon dolar seviyesinde olacaktı. Bu durumda kişi başına gelir de 10 bin 693 dolardan 14 bin 217 dolara çıkacaktı. Kadınları, OECD ülkeleri kadar, istihdamla buluşturamamanın kişi başına maliyeti 3 bin 524 dolar” değerlendirmesine yer veriliyor.

Türkiye’de 2017’de yurttaşların genel mutluluk algısında ve geleceğe umutla bakanların oranında azalış olduğunu ortaya koyan TÜİK araştırmasına dikkat çekilen raporda, “ekonominin yüzde 7 büyüdüğünün söylendiği bir yılda vatandaşların mutluluk algısının ve umudunun azalmış olması izaha muhtaç bir husus” deniyor.

Raporda TÜİK’in, daha önce yayımlanan “son bir yılda ekonomik gelişmelerin bireyler üzerindeki etkisi” verisinin artık yayımlanmadığının hatırlatılarak, bu verilerin yayınlanmaması “resmi karartma” olarak niteleniyor ve ekleniyor:

“Bu verilerin gizlenmesi, hükümetin söylemleri ile vatandaşın yaşadıkları arasındaki uçurum kapanamayacak kadar büyük olduğunu gösteriyor.”