Kamu atamalarında kontrol sessiz sedasız Erdoğan'a geçti

Yayımladığı kararnamelerle kamu ve özel sektöre dair kilit konularda tek karar verici merci haline gelen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bu kez de kamuya açıktan yapılacak atamalarda kendisinden izin alınması şartını getirdi.

Kamu kurumlarına açıktan yapılacak atamalar için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 'izin alınacak' merci kılan Cumhurbaşkanlığı genelgesi, 12 Eylül Çarşamba (bugün) günkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Genelgeye göre, TBMM İdari teşkilatı, Anayasa Mahkemesi, Sayıştay, Kamu Denetçiliği Kurumu ve MİT ile hakim ve savcı adayları atamaları hariç olmak üzere diğer kamu kurumları, özel mevzuatları gereğince mesleğe özel sınava tabi tutularak alınacak personel için, sınav açmadan önce Cumhurbaşkanlığı'ndan izin alacak.

Aynı gazetede yayımlanan diğer bir Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle, kamuya ait taşınmazların vakıf, dernek, gerçek veya tüzel kişilere satış, kira, devir ve benzeri işlemleri, bakanlıklar ile bağlı kamu kuruluşlarında bakan yardımcısı, diğer kamu kurumlarında üst yönetici başkanlığında teşkil ettirilen komisyonlar kanalıyla yapılabilecek.

Bu komisyonlarca izin başvuru ve sonuçları Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında Cumhurbaşkanlığına bildirilecek.

Haberin tamamını buradan okuyabilirsiniz