Friedrich Ebert Stiftung araştırması: Seçmenin temel sorunu ekonomi ama tam bir donma yaşanıyor

Türkiye, 31 Mart’ta kritik yerel seçimlere gidiyor. İlk defa ittifakların yarıştığı seçimlerde, gözler İstanbul ve Ankara’da olacak. Zira kamuoyuna yansıyan anketlerde bu iki şehirin el değiştirebileceği varsayımları yapılıyor. 

Friedrich Ebert Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği, Türkiye Sosyal Ekonomik Siyasal Araştırmalar Vakfı (TÜSES) ve Sosyal Demokrasi Vakfı (SODEV) ile ortak yaptığı "24 Haziran'dan 31 Mart'a: İki Seçim Arası Türkiye'de Siyasal Kutuplaşma" raporunu kamuoyu ile paylaştı.

Son yıllarda yapılan birçok araştırmanın, Türkiye’de farklı siyasal eğilimlere sahip birey ve gruplar arasındaki toplumsal kutuplaşmanın kalıcılaştığına işaret ettiğine dikkat çekilen raporda, ekonominin hem AKP hem de muhalefet seçmeni için başlıca sorun olduğu belirtiliyor.

Ancak oy verme davranışının temel siyasal, sosyal ve ekonomik sorunlardan ziyade kimliksel kutuplaşmanın yarattığı dinamiklerce belirleniyor olmasından dolayı seçmen bloklarında donma yaşanmasına yol açtığı kaydediliyor:

“Bir başka deyişle, ekonomi, işsizlik, eğitim ve adalet gibi birçok konuda memnuniyetsizlik AKP ve MHP tabanı dahil seçmenin geneline yayılmış olsa da, bu durum şimdiye kadarki seçimlerde iktidar bloğundan muhalefet bloğuna kayda değer bir seçmen geçişine yol açmamıştır.”

2011-2019 arası yılda ortalama bir kez sandığa giden seçmenin kararında çok büyük değişimler gözlemlenmediği belirtilen raporda, “Özellikle günümüz ittifak siyasetinin temelinin atıldığı 2015 yılından bu yana, iktidar ve muhalefet seçmen bloklarının adeta donduğu söylenebilir” deniyor.

Kimliksel temsillerin, oy verme davranışı açısından daha etkili bir faktör olduğunun altı çizilen araştırmada, muhalefet partilerinin, Türkiye’nin gidişatından memnun olmayan AKP-MHP seçmenini kendilerine çekemediği gibi, bunun sebepleri üzerine etraflıca bir değerlendirme yaptıklarına dair bir emare de bulunmadığından bahsediliyor. 

“Türkiye’de seçmenler Türkiye’nin temel sorunlarına nasıl yaklaşmaktadır ve kutuplaşma bu yaklaşımları ne yönde etkilemektedir?”, “Türkiye’de seçmenler kutuplaşmanın diğer tarafındaki partilere nasıl bakmaktadır” ve özellikle “bu kutuplaşma hangi noktalarda şiddetlenmektedir ve hangi noktalarda kırılmaya uğrayabilir” gibi soruların yön verdiği araştırma sonuçları, 24 Haziran'dan 31 Mart'a, seçmendeki değişimlere dair tespitlere yer veriyor.

 

Araştırmanın tam metnine buradan ulaşabilirsiniz