Avrupa'nın neredeyse yarısı Müslüman aile istemiyor

Almanların üçte biri Müslüman bir kişiyi, beşte biri de bir Yahudi’yi ailesinin üyesi olarak görmek istemiyor. Bu veriler Pew Araştırma Merkezi'nin 15 Batı Avrupa ülkesinde yürüttüğü araştırmanın sonuçlarına ait.

Avrupa kıtası mülteci akınıyla giderek daha fazla çok dilli kültürlü hale geliyor. Buna paralel olarak milliyetçilikte de bir artış gözlemleniyor. Son yapılan araştırmada Batı ülkelerinin farklı dinlere bakışı incelendi.

Araştırmaya göre, "Bir Müslümanı aile üyesi olarak kabul etmek ister misiniz?" sorusuna Almanya'dan cevap verenlerin yüzde 33'ü olumsuz olarak cevaplandırdı. Avrupa ülkeleri arasında Müslüman aile bireyine en fazla karşı çıkanlar İtalya'nlar oldu. İtalyanların yüzde 43'ü bu soruya olumsuz cevap verirken, İtalyanları yüzde 36 ile İngilizler ve yüzde 34 ile Avusturyalılar takip etti.

Müslüman bir bireyi aileye kabul etme konusunda Hristiyan mezhepleri arasında farklılık tespit edildi. Katolik inancına sahip Almanların yarısından fazlası bir Müslümanı aileye kabul etmeyeceklerini belirtirken, Protestan inancına sahip Almanlarda ise bu rakam yüzde 16 olarak kaydedildi.

DW Türkçe’de yer alan habere göre, Yahudi bir bireyin aile üyesi olarak kabul edilip edilmeyeceği sorusuna ise Müslüman aile bireyi sorusuna kıyasla Avrupa genelinde daha düşük oranlarda "Hayır" cevabı verildi. Almanya'da Yahudi bir kişiyi aile bireyi olarak görmek istemeyenlerin oranı yüzde 19 iken, bu oran yüzde 25 ile İtalya'da en yüksek oldu. Araştırmaya cevap veren İngilizlerin yüzde 23'ü ve Avusturyalıların yüzde 21'i Yahudi aile bireyine karşı çıkarken, bu oranın en düşük olduğu ülkeler yüzde 3 ile Hollanda ve Norveç oldu.

Araştırmaya göre, Hristiyan dininin gerekliliklerini yerine getiren ile getirmeyenlerin belirli bir dine inanmayanlara göre Müslümanlar, Yahudiler ve göçmenlere karşı daha hoşgörüsüz oldukları ortaya çıktı.

HABERİN DETAYI