Mar 06 2018

26 maddelik seçim ittifakı teklifinin 9 maddesi, komisyonda kabul edildi

AKP ile MHP’nin, Şubat ayında TBMM'ye sunduğu 26 maddelik 'Cumhur İttifakı' kanun teklifi tartışılmaya devam ederken kanun teklifinin 9 maddesi, Meclis Anayasa Komisyonu'nda kabul edildi.

Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 9 maddesinin görüşmeleri, 11 saat süren çalışma sonunda tamamlandı.

Kabul edilen maddeler doğrultusunda, aynı binada oturan seçmenler, hane bütünlüklerinin korunması ve aynı seçim bölgesinde kalmaları şartıyla farklı sandık bölgelerine kaydedilebilecek.

Kabul edilen teklife göre seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanun'un 'Yüksek Seçim Kurulunun görev ve yetkileri' başlıklı maddesine üç fıkra daha ilave ediliyor. Buna göre YSK'nin görev ve yetkilerine şunlar ekleniyor:

*Seçim türüne göre sandık bölgesi seçmen sayısını belirlemek,

*Seçim güvenliği açısından gerekli görülmesi durumunda, vali veya il seçim kurulu başkanının oy verme gününden en geç bir ay önce talepte bulunması halinde, o yerdeki sandıkların en yakın seçim bölgelerine taşınmasına, sandık bölgelerinin birleştirilmesine, muhtarlık seçimleri hariç olmak üzere seçim bölgelerinin birleştirilmesi ile seçmen listelerinin karma şekilde düzenlenmesine karar vermek,

*Hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmenlerin, muhtarlık seçimleri hariç, oy kullanmalarını sağlamak için seyyar sandık kurulu kurulmasına, oy kullanılmasına, sayım ve döküm ile birleştirme işlemlerine ilişkin usul ve esasları belirlemek."

Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanun'un "Sandık kurulu başkanının seçimi" başlıklı maddesinin başlığı, "Sandık kurulu başkanının belirlenmesi" olarak değiştirilecek.

Bu değişikliğe göre, ilçede görev yapan tüm kamu görevlilerinin listesi, mülki amir tarafından yerleşim yeri adresleri esas alınmak suretiyle ilgili ilçe seçim kurulu başkanlıklarına gönderilecek ve ilçe seçim kurulu başkanı, bu kamu görevlileri arasından ihtiyaç duyulan sandık kurulu başkanı sayısının iki katı kamu görevlisini ad çekmeyle tespit edecek ve bu kişiler arasından mani hali bulunmayanları sandık kurulu başkanı olarak belirleyecek.

Sandık kurulu başkanının göreve gelmemesi durumunda, kamu görevlileri arasından belirlenen üye, bu üyenin de bulunmaması halinde en yaşlı üye kurula başkanlık edecek.

Mevcut düzenlemeye göre, kolluk güçleri, sandık çevresine sadece sandık kurulu başkanı veya üyelerden birinin çağrısı üzerine gelebiliyorken, teklifte seçmenlerin ihbarı üzerine de kolluk güçlerinin sandık çevresine gelebilmeleri talep ediliyor.

Sandık çevresinde, cebir, şiddet veya tehdit kullanarak sandık başı düzenini bozmaya kalkışanlar, sandık kurulu başkanı veya üyelerinden biri tarafından yapılan çağrı ya da seçmenlerin ihbarı üzerine gelen kolluk güçlerince derhal sandık çevresinden uzaklaştırılacak ve gerekli yasal işlem yapılacak.

Teklifin görüşmelerinin bugün saat 14.00'te 10. madde üzerinden devam etmesi bekleniyor.

https://tr.sputniknews.com/turkiye/201803061032510520-secim-ittifaki-teklifi-anayasa-komisyonu/