O madde değiştirildi: KHK'li doktorlar SGK anlaşmalı özel hastanelerde çalışabilecek

Muhalefetin sert tepkisiyle karşılandı, doktorlar sokağa çıktı, eylem yaptılar protesto ettiler. Mücadele sonuç getirdi, günlerdir tartışılan düzenleme değiştirildi. KHK'li doktorlar SGK anlaşmalı özel hastanelerde çalışabilecek.

KHK ile kamudaki görevinden ihraç edilen doktorların çalışma alanının yalnızca Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) anlaşmasının olmadığı özel hastanelerle sınırlandıran, Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve Türk Eczacıları Birliği’nin (TEB) yetkilerini tırpanlayan tartışmalı kanun teklifinin 5. Maddesi muhalefetin ısrarı sonucu değiştirilerek kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu'nda, sağlık alanında düzenlemeler içeren kanun teklifindeki, "Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu (MGK) tarafından devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olduğu için kamu görevinden çıkarılan tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzman olanlar, sadece sosyal güvenlik kuruluşu ile sözleşmesi bulunmayan sağlık kuruluşlarında veya muayenehanede çalışabileceklerine" yönelik hüküm, metinden çıkarıldı.

TBMM Genel Kurulu'nda, sağlık alanında düzenlemeler içeren kanun teklifinde yapılan değişikliğe göre, terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olduğu için kamu görevinden çıkarılan ve güvenlik soruşturması sonucunda kamu görevine alınmayan devlet hizmeti yükümlüsü doktorlar, çıkarma veya göreve alınma kararının verildiği tarihten itibaren 450 gün sonunda mesleklerini icra edebilecek.