AYM ‘hak ihlali’ demişti: KHK'li hukuk fakültesi mezunlarının staj başvurusu kabul edildi

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM), KHK ile kamu görevinden ihraç edilen kişilerin avukatlık yapabilmesinin önünü açan kararı 20 Eylül'de Resmi Gazete'de yayınlanmış ve söz konusu kararında serbest avukatlık yapmaları engellenen avukatların özel hayata saygı hakkının ve adil yargılanma hakkı kapsamındaki hakkaniyete uygun yargılanma hakkının ihlal edildiğine hükmetmişti. 

Fakat, AYM’nin bu kararına rağmen Ankara Barosu KHK'li hukuk fakültesi mezunlarının staj başvurularını askıda tutmaya devam ediyordu.  

Barış Bildirisi’ni imzaladığı için ihraç edilen akademisyen Cenk Yiğiter, sosyal medya hesabından Ankara Barosu’nun staj başvurularını kabul etmeye başladığını duyurdu.  Baro, Yiğiter'le birlikte benzer diğer staj başvurularını da kabul etti.