Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne uyum için yeni KHK yayımlandı

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne uyuma ilişkin olarak ikinci KHK yayımlandı. Yayımlanan KHK'da 218. maddedeki Başbakanlık ifadesi Cumhurbaşkanlığı ifadesiyle değiştirildi.

Yürürlük maddesiyle birlikte 218 maddeden oluşan KHK'da, çok sayıda kanunda yer alan, Başbakan ve Bakanlar Kurulu ifadeleri ayıklandı. Bu ifadelerin yerine Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı yardımcıları ifadeleri konuldu. Böylece, yeni sisteme geçirilirken, yüzlerce kanundaki Başbakanlık sistemine yönelik ifadeler de ayıklanmış oldu.

700 sayılı KHK şöyle: