Mar 04 2018

OHAL KHK'larıyla şimdiye kadar 67 bin 588 dava açıldı

15 Temmuz 2016 darbe girişiminden sonra ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) kapsamında çıkarılan 31 KHK'ya karşı toplam 67 bin 588 dava açıldı.

Başbakanlık 2017 yılı faaliyet raporunda yayımlanan verilere göre davaların yaklaşık 4 bin 500’ünde Başbakanlık ‘tek taraf’ olurken, açılan davalarla OHAL KHK'larının Başbakanlığa yoğun iş yükü oluşturmaya devam ediyor.

Raporda sadece 2017 yılında çıkarılan KHK’lerle ilgili olanların sayısının 55 bin 426 olduğu görüldü.

OHAL KHK’lerine karşı açılan davaların, mahkemelerce “karar verilmesine yer olmadığına dair karar verilerek” yine OHAL KHK’sinde yapılan düzenlemelerle kurulan OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu’na gönderiliyor. Ancak Başbakanlık’ın raporunda, “bu kapsamda bulunmadığından halen görülmekte olan davaların da takip edildiği” paylaşıldıi.

22 Aralık 2017’de karar verme sürecini başlatan OHAL Komisyonu 28 Şubat 2018 tarihine kadar incelediği 4 bin 416 başvurudan sadece 100 başvuruda hata yapıldığına karar verilirken, 4 bin 36 dosyadaki iade talebini reddetti.

Raporda, KHK hükümleri gereği, komisyon kararlarına karşı idare mahkemelerinde açılan davaların da Başbakanlık tarafından takip edildiği paylaşıldı.

Rapora göre Başbakanlık, 15 Temmuz darbe girişimi nedeniyle açılan ceza davalarının etkin takibi ve kurumlar ile avukatlar arasındaki koordinasyonun sağlanması için ‘Ortak Belge Havuzu’ oluşturulurken Başbakanlık’ın taraf olduğu darbe girişi ceza davalarındaki tüm dosyaların, ilgili mevzuat ve emsal kararlar Ortak Belge Havuzu veritabanına aktarıldığı bildiriliyor.