OHAL KHK'leri meclisten geçti

Yedi OHAL KHK'sı için TBMM Genel Kurulunda elektronik olarak oylama yapıldı. Buna göre 676 sayılı KHK oylamasında 245 milletvekili oy kullandı. 225 milletvekili kabul, 20 milletvekili ret oyu kullandı.

Genel Kurulda, OHAL kapsamında çıkarılan 690, 694 ve 696 sayılı KHK'ler görüşülerek kabul edildi. AK Parti, KHK'lerin bazı maddeleri üzerinde değişiklik önergeleri verdi.

Kabul edilen bu önergelerle, önce ve sonra çıkarılan KHK'lerde yapılan değişikliğe paralel düzenlemeler yapıldı. Ayrıca diğer kanunlarda ve KHK'lerde bulunan hükümler ile uygulama kabiliyeti kalmayan düzenlemeler önergelerle çıkarıldı.

HDP Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım, 690 sayılı KHK'nin 16. maddesinde, olağanüstü hal kapsamında askeri üniversitelerin kurulmasına dair kanuna, "Astsubay meslek yüksekokulları ile yabancı diller ve savunma ile ilgili diğer yüksekokullardan... " düzenlemesinin eklendiğini söyledi.
Yıldırım, SADAT ile ilgili iddiaları da gündeme getirdi:

"Özellikle 'savunma ile ilgili diğer yüksekokulları' gibi alabildiğine muğlak, neye tekabül ettiğini bilmediğimiz ve son zamanlarda da muhalefetle iktidar arasındaki bir tartışmaya konu olan, acaba SADAT gibi yapıların resmi bir hüviyete kavuşturulmasını mı anlamalıyız? Ya değilse, şimdi bu, teknik bir mesele, eğitim, sağlık değil, savunmayla ilgili bir mesele ve 'savunma ile ilgili diğer yüksekokullar' denirken ucu açık, sınırı belli olmayan bir şey anlaşılıyor."

Ahmet Yıldırım, bu muğlaklığın giderilmemesi durumunda her türlü suistimale açık olabileceğini ileri sürdü. Bunun üzerine açıklamada bulunan Başbakan Yardımcısı Işık, bu maddenin kanun hükmünde kararnameye konulması sürecinde kendisinin de Milli Savunma Bakanı olduğunu belirterek, askeri okulların lise bölümlerinin kapatıldığını, onların da lisede İngilizce veya yabancı dil eğitimi almaları nedeniyle ayrıca harp okullarında yeni bir yabancı dil eğitimine ihtiyaç bulunmadığını söyledi.

Askeri liseler kapatıldığı için üniversitelerin ilk yılına hazırlık sınıfı konulmasının, askerlerin en iyi şekilde yetişmesi açısından gerekli görüldüğünü dile getiren Işık, ilgili düzenlemenin bununla ilgili olduğunu kaydetti. Fikri Işık, şunları belirtti:

"Bununla ilgili düzenlemenin yanında, savunma ve güvenlik dünyada sadece askerlerin ilgilenmediği, aslında sivillerin de çok yoğun olarak çalıştığı bir alandır. Maalesef Türkiye'de çok uzun yıllar savunma ve güvenlik alanında sivil insan kaynağımız yeteri kadar oluşmadı. Son dönemde bu konuda ciddi bir atak var. Bu, sivil insan kaynağının da yetiştirilebilmesi için Milli Savunma Üniversitesi bünyesinde bazı yüksekokulların ve enstitülerin açılabilmesi imkanını getirmek için. Yoksa bu olayın SADAT'la uzaktan yakından herhangi bir şekilde alakası olmadığını özellikle belirtmek isterim."

Genel Kurulda, Danışma Kurulunun, TBMM Genel Kurulunun yarın toplanmamasına ilişkin önerisi de oylanarak kabul edildi. Başkanvekili Pervin Buldan, oylamaların ardından komisyonun yerini almaması üzerine, birleşimi 6 Şubat 2018 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.

http://www.hurriyet.com.tr/7-ohal-khksi-mecliste-kabul-edildi-40728607