Son KHK polislere postaları açma hakkını da verdi

Son KHK’dan: Polislere postaları açma hakkı da verildi

Son yayımlanan 656 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK), tek tip elbise ve terör olayları ve devamı niteliğindeki olayları bastıran sivillere cezasızlık getirmesi gibi maddeleri barındırınca tartışmalar bu iki düzenleme etrafında dönüyor.

Ama aynı KHK’nin dikkat çeken farklı maddeleri de var. Şüpheli olduğu değerlendirilen, soruşturma ya da davada bulunması zorunlu olan posta ve mektuplar bundan sonra polisler tarafından da açılabilecek. Daha önce bu yetki sadece savcı ve hâkimlerdeydi ve polisler açamıyordu.

Ancak KHK ile yapılan düzenleme için ''Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi, uyuşturucu suçları, Ateşli Silahlar Hakkında Kanun'un ve Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu aleyhine suçlar'' kapsamında kullanılması sınırı kondu.

Değişiklikle bu suçlarla ilgili şüpheli mektup ve zarfların ''savcıların talimatı ile kolluk memurları tarafından açılabilmesi'' mümkün hâle geldi.

Bunun yanı sıra aynı KHK ile savcılara, mahkemelerin salıverme kararlarına itiraz etme yetkisi de tanındı.

Postalara el koymaya ilişkin önceki kanun maddeleri şunu söylüyordu:

  • Suçun delillerini oluşturduğundan şüphe edilen ve gerçeğin ortaya çıkarılması için soruşturma ve kovuşturmada adliyenin eli altında olması zorunlu sayılıp, posta hizmeti veren her türlü resmî veya özel kuruluşta bulunan gönderilere, hâkimin veya gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde Cumhuriyet savcısının kararı ile elkonulabilir.
  • Hâkim kararının veya Cumhuriyet savcısının emrinin kendilerine bildirilmesi üzerine elkoyma işlemini yerine getiren kolluk memurları, birinci fıkrada belirtilen gönderilerin içinde bulunduğu zarfları veya paketleri açamazlar. Elkonulan gönderiler, ilgili posta görevlilerinin huzuru ile mühür altına alınıp derhâl elkoyma kararını veya emrini veren hâkim veya Cumhuriyet savcısına teslim edilir.

Düzenlemede yapılan değişiklikle yetki kapsamı şöyle değiştirildi:

  • Elkoyma kararı veya emrinin aşağıda sayılan suçlarla ilgili olarak verilmesi halinde gönderilerin bulunduğu zarf veya paketler Cumhuriyet savcısının talimatıyla kolluk memurları tarafından açılabilir.
  • a) 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan;
  • Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi (madde 174),
  • Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti (madde 188), suçları.
  • b) 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 12 nci ve 13 üncü maddelerinde tanımlanan suçlar.
  • c) 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 67 nci ve 68 inci maddelerinde tanımlanan suçlar."

 

Haberin devamını buradan okuyabilirsiniz