Barolardan çağrı: OHAL sona ersin

OHAL kapsamında çıkarılan ve '15 Temmuz darbe girişimi ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemler'in bastırılması kapsamında hareket eden sivillere yargı dokunulmazlığı getiren son KHK'ya tepkiler sürüyor.

Adıyaman, Ağrı, Batman, Bingöl, Diyarbakır, Dersim, Hakkari, Kars-Ardahan, Muş, Şanlıurfa, Şırnak ve Van baroları 696 Sayılı KHK'ya ilişkin ortak bir açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, tek tip kıyafet uygulamasının Anayasa'ya aykırı olduğu ifade edildi:

“Tek tip giysi uygulamasının insan onuruna aykırı olduğu açık olup uygulamayla tutuklu ve hükümlülerin insan onuruna aykırı muamele görme yasağı ihlal edilmiş olacaktır.”

Baroların açıklamasında, “15 Temmuz darbe girişimi ve devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması”nda hareket edenler yargı muafiyeti getirilmesinin de Anayasa’ya aykırı olduğu belirtildi. İlgili KHK maddesinin özel af niteliğinde olduğunu ve bu karara varma yetkisinin TBMM'nin beşte üç çoğunluğunda olduğuna değinildi. Barolar, KHK ile özel af ilanına karar verme yetkisini TBMM'nin alabileceğine işaret ederek, KHK'nın, Anayasa'nın 2, 10, 13, 15, 17, 36, 38 ve 87. maddelerine aykırılık içerdiği vurgulandı.

Açıklamada, "bu düzenleme ile hukuk devleti ilkesi ağır bir yara almıştır” denildi.

Barolar, OHAL rejimine de son verilmesini istiyor:

17 aydır yürürlükte olan OHAL rejimine son verilmesini talep ediyor, KHK’lar marifetiyle özel veya tüzel kişilerin hukuki durumunu doğrudan etkileyen ve etkili bir yargı yolu öngörülmeden yapılan, hukuki güvenceyi ortadan kaldıran, adil yargılama ve savunma hakkını zedeleyen, haberleşme ve basın hürriyetine aykırı, olağanüstü hal ilanını gerekli kılan olaylarla sınırlı olmayan düzenlemeler yoluyla yasama ve yargı erkini devre dışı bırakan düzenlemelerin kaldırılıp olağan rejim hukuk normları içinde kalınarak normalleşme sürecine geçilmesi gerektiğine inanıyoruz.

HABERİN TAMAMI İÇİN TIKLAYIN