İlker Başbuğ: Toplum yaşananlardan bıktı, yoruldu, karamsarlık içine girdi

Emekli Genelkurmay Başkanı İlker Bağbuğ, kişisel web sitesinde 2017 yılını kaleme aldı. Başbuğ, 2017 geride kalsa da sorunlarının bizi bırakmadığını ifade ederek, geride kalan yılın 'sorunlar yılı' olduğunu ifade etti.

2017 yılının sorunlarını ele alırken toplumdaki bölünmüşlüğe de dikkat çekiyor Başbuğ. Yılın son ve en büyük tartışması ve bölünme konusu olarak da 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'sini örnek veriyor. İtirazlara da değiniyor, KHK'ye yönelik itirazların 'ucunun açık bırakılmasına' yönelikti diyor. Büyük bir bölümünü de samimi buluyor itirazların. "Buna rağmen, bu konu adeta “siyasi bir zıtlaşmaya” dönüştürüldü" diyor ve ekliyor: "2018'de de aynı durumlar yaşanacak mı?"

Başbuğ, şu soruyu da yöneltiyor:

"Acaba toplumda bu bölünmüşlük “bilinçli” bir şeklide mi yaratılıyor?"

Ve şöyle devam ediyor:

Ancak unutulmasın ki; toplum 2017’de yaşananlardan bıktı, yoruldu ve karamsarlık içine girdi. Toplum isteğinin karşılanması ve Türkiye’nin karşı karşıya kaldığı sorunların çözümlenmesi, ancak 2018’de Türkiye’nin farklı bir görüntüye girmesi ile gerçekleştirilebilir.

Toplumu sadece belirli düşünceleri kabul edecek şekilde parçalayıp, kutuplaştırarak böylece “ötekini” yaratarak 2018’de sorunların çözümlenmesinde başarılı olunabilir mi?

Sadece kendi “taraftarlarını” görerek, toplumun grupları arasındaki tüm köprüleri yok ederek, sorgulayan kişileri “hain” veya “onlardan biri” diye isimlendirerek 2018’de sorunların çözümlenmesinde başarılı olunabilir mi?

Toplum; farklı dünya görüşlerine sahip olan kesimlerin “diyalog” yolu ile yüz yüze karşı karşıya gelip, onları “ayıran” hususları onları “birbirine” bağlayan hususlara dönüştürülmesini istiyor.

2018 yılında; Türkiye’nin önünde sorunlar bulunmaktadır. Artık, bu resim görülmelidir. Sorunlardan çıkışın birinci yolu toplumun “bölünmüşlüğünden” değil, toplumun “bütünleştirilmesinden” geçmektedir. Ancak, bu şekilde Türkiye 2018’de başarılı olabilir. 

http://www.ilkerbasbug.com.tr/?p=3443