Esra Yalazan
Haz 30 2018

Patikalar ve Hikayeler üzerine bir keşif

 

Hayatın asırlardır farklı kültürlerden, dillerden süzülen hikayelerine, kendini sonsuz kez başka biçimlerde tekrar eden hareketlerin, tutkuların, sevmelerin, kaybolmaların, keşiflerin toplamından oluşan görünmez ağlara yaklaştığınızda “patika” kelimesinin manası berraklaşıyor.

Koca ya da kısacık bir ömrün içinde, unutulmuş bir mısranın peşine düşmek, binlerce kez yazılmış bir ayrılık hikayesini başka türlü yazmak, insanlığın müphem izlerini ürpertiyle takip etmek, bir hayvanı içtenlikle anlama isteği, nereye gideceğini bilmeden yürüme arzusu, yaşamı anlamlandırmak için yeni “yollar” keşfetmek, nesneler, insanlar ve tabiatın bütün varlıkları arasındaki akrabalığı görebilme çabası az bir şey değildir.

Patikalar ve Hikayeler

Bunu kavrayınca patika diye tarif edilen o daracık, tekinsiz yollar, ayakları bir yerden başka bir yere götüren yabanıl bir toprak parçası olmaktan çıkıyor. Kişinin kendini, bedenini, tarihini, derinliğini, sınırlarını, özgürlük arayışını yeniden düşündüren başka boyutlar kazanıyor. O vakit hareketin bizzat kendisi ve yürümek, nerede, hangi tercihler doğrultusunda yaşadığımız meselesinin önemini daha iyi gösteriyor.

Patikalar ve Hikayeler

Patikalar da diller ve hikayeler gibi. Götüreceği yer, daha önce oradan geçenlerin bıraktığı izlerin anlamı, ilk seferde kolay algılanamıyor. Zaman içinde biriken kültürel mirasla dönüşüyor. Başlangıcından itibaren onu inşa edenler var. Tıpkı yazmak, hikaye etmek gibi yaratıcı bir kurgu sürecine de ihtiyaç duyuyor aslında.

Patikalar ve Hikayeler

Eğer insan bir “hikayeler koleksiyonuysa” patikalar da o hikayelerin biriktiği belleği birbirine bağlayan yaşamsal yollar gibi göründü bana “Patikalar Üzerine”yi okurken. Gazeteci Robert Moor, ciddi araştırmalar da içeren bu kitabı, hevesini ve anlatma hazzını hakikat arayışıyla buluşturan bir tür bilgelikle yazmış. Doğrusu okurken yaşadığımız coğrafyada nadir görülen entellektüel bir merak dürtüsüne sahip olduğunu da düşündüm. Yıllarca bizzat yürüdüğü yollarda farklı disiplinlerden bilim insanlarıyla yaptığı görüşmeleri, kişisel tecrübelerini, izlenimlerini ve duygularını aktarma coşkusu kitabı özel bir konuma yerleştirmiş.

Patikalar ve Hikayeler

Değişik alanlarda patikaların etrafında şekillenen sorulara cevap arayan Moor, en başında yürüyüşe dair tutkusunu anlatıp, patikaların derininde yatan anlamlarını sorguluyor: “En başta canlı yaşam neden hareket etmeye başlamıştı? Herhangi bir canlı dünyayı anlamlandırmaya nasıl başlar? Neden bazıları önderlik eder de diğerleri onu takip eder? İnsanlar olarak gezegenimize şeklini nasıl verdik? Hayvanların denizden karaya sürünerek çıkmaya başladıkları yolculukları bir kıtadan diğerine uzanacak genişliğe nasıl ulaştı? Düzen kaostan nasıl çıktı”.

Moor, mikroskopla görülen hücrelerden fil sürülerine dek her canlının, çok fazla sayıdaki seçeneği tek bir güzergaha indirmek için patikalara bel bağladığını söylüyor. “Patikalar olmasaydı kaybolurduk” diyor. Yıllarca yaptığı araştırmalarda, yolların dinlerle, aydınlanmayla, kadim topluluklarla, kayıp kültürlerle, milyon yıllık fosillerle, böceklerle, karıncalarla, av hayvanlarıyla, teknoloji ve insanın sinir sistemiyle ilişkisini incelerken, bu tür metinleri okumaya alışkın olmayanları felsefi bir alana da davet ediyor.

Patikalar ve Hikayeler

Patikalar tıpkı hayatın kendisi gibi yüründükçe oluşan bağlarla şekilleniyor. Ona göre kullanım şekli patikaların işlevlerini de belirliyor: “Patikalar süreklilik gösterir, çünkü bir arzu noktasını diğerine bağlar; bir sığınağı bir tatlı su kaynağına, bir evi bir kuyuya, bir köyü bir meyve bahçesine. Kolektif arzuyu dışa vurdukları hem de tatmin ettiklerinden, arzu varolduğu sürece onlar da var olur; arzu bir kez zayıflamaya görsün, o zaman patikalar da solar gider”.

Bu doğaçlama patikalara “arzu patikaları” deniyormuş. Diyor ki Moor, “Anlaşılır bir biçimde, diktatörlük rejiminin mimarları da tıpkı diktatörlerin bizzat kendileri gibi arzu patikalarını küçük görür.

Benim gibi hayatın temel dürtülerinin ve davranış biçimlerinin esas itibarıyla “sevme-sevememe- sevilme- sevilmeme ve genel olarak arzu” meselesi etrafında döndüğünü düşünen acayipleri bile şaşırtacak bilgilerin patikaların “tinsel ve uçucu ve akışkan” ruhuyla buluşturabilme yeteneğine de hayran olduğumu itiraf etmeliyim.

Yolculuk hikayelerinin mitlerdeki ve edebiyattaki karşılığını anlatan yazarlara sık rastlıyorum. Onlar genellikle “eve dönüş” ve aidiyet etrafında dolaşır. Moore’un onlardan farkı, yerel halkların anlattıklarından ziyade hikayelerindeki “yerlere” olan bağlılıklarına dikkat çekmesi;

“Apaçi yaşlıları birine ders vermek istediğinde, genellikle bir yer hakkında bir hikaye anlatırdı; böylece sorun yaratan kişi o yerden her geçtiğinde, hatta oradan bahsedildiğini duyduğunda, bu dersi hatırlardı….Apaçi kültüründe yer bir başına var olamaz. Bilakis neredeyse bütün yerli kültürlerde olduğu gibi mekansal ve kavramsal bir matris içinde, bir yerin diğerine kavuşmasıyla birbirine bağlanır”. Bu soruları sormasına neden olan yazarın yıllarca okuduğu her şeyde - edebiyat, tarih, ekoloji, biyoloji, psikoloji, felsefe - patikaların izlerini takip etmek.

Yer isimlerinin geçtiği hikayelerden oluşan “zincir patikalar”, henüz gidilmemiş hayali yerleri de çağıyordu belki. O hikayelerin geçtiği yerlerdeki nehirler, dağlar, ormanlar, kayalar ve hayvanlar da geleceğe kalan yaratılan efsanelerin bir parçası oluyordu. Ve patikalar, bir süre sonra izlerin takip edilmesiyle keşfedilen yollar değil, düşünceleri buluşturan karmaşık ağlar haline geliyordu.

Patikalar ve Hikayeler

Tarih öncesi çağlardan bugüne uzanan milyon yıllık patika hikayelerinde, insan kaos karşısında hep aynı soruyla karşılaşıyor; Kendi yaşam patikamızı nasıl seçeriz? Tercihlerimizin doğruluğundan o tecrübeye sahip olmadan evvel emin olamıyorsak ne yapmalı? Bu aynı zamanda felsefenin ve edebiyatın da büyük sorusu ve malum somut bir cevabı da yok.

Moor, ailenin, toplumun ve türün bizden önce döşenmiş yollarını hatırlatıyor önce; ruhani yollar, kariyer yolları, felsefi yollar, sanatsal yollar, refaha giden yollar, erdeme giden yollar ve diğerleri. Bugün teknolojiyle birlikte hızla sürekli değişen yaşam biçimleri, karşılığı da olmayan böyle ayırımlar yapmaya müsaade etmiyor, tersine seçimleri daha da kaotik ve boğucu bir hale dönüştürüyor.

Yaşadıklarını hikaye etmeden kendini var edemeyen insan, hikaye uçurtmalarının iplerinden birini sıkıca tutar. Seçimleri belirleyen “hayat hikayesi” tam da orada başlar bana göre. Tercihlerin tedirginliği, farklı patikaların buluştuğu başlangıç noktasında, sonu görünmeyen, risklerle dolu, ağaç gölgeleriyle çevrili loş bir patikaya ilk adımı atmaya benzer. Ne olacağı tecrübe etmeden bilinemez. Kendi yolculuklarının ortasında hakikate yaklaşanlar, seçimlerinin bedelini bir biçimde öder. Hayatlarına başkalarının hikayeleri eklendikçe patikalar, damarlar misali birbirlerine bağlanır. İnsanlığın evrensel haritası her yeni eklenenle biraz daha genişler. “Aramak, sendelemek iyidir” diye yazmış Goethe, “Çünkü ancak arayarak ve sendeleyerek öğreniriz”.

Moor bazı felsefecilerden alıntılarla yazdığı son bölümde, iz bırakan insanın dünyayı bütünleyişine ve bilgeliğin patikalarla ilişkisine değiniyor. Ona göre bilgelik, zeka, akıl ya da ahlaki iyilik değil. Bize bilinmeyen şey içinde yol gösteren şey. Zaman içinde evrilen bir muhakeme biçimi. Etrafımıza yeterince yakından bakarsak, ağaçların, deniz yosunlarının, dağların, nehirlerin, gezegenlerin, ve yıldızların bilgeliğe sahip olduğunu görebileceğimize inanıyor. Ve insanı istediği yere götürebilen patikaların bilgeliğini anlatıyor:

“Bilim, teknoloji, hikaye anlatıcılığı, hepsi de patikaların kıvrak bilgeliğinden istifade eder. Dünyayı çok şekillerde anlama biçimimiz, karıncaların patika bilgeliğiyle müsemma sorun çözme yetisine çok benzerdir. Dünyanın karmaşıklığı karşısında pek çok kuramı, test ederiz ve sonra da en çok işe yarayanların peşinden gideriz. Çatallanan yollar dünyasında yönümüzü en etkili şekilde bulmamız işte bu patika bilgeliği yoluyla olur. Patikaların muhteşemliği dolanmalarımızı ve diğerlerinin dolanmalarının en verimli olanlarını muhafaza etmeleri gerçeğinden kaynaklanır, bu yollar izlendikçe bilgelikleri daha da genişler ve yayılır”.

Moor’un söylediği gibi, evet kaotik bir alanda dolanmak için doğduk ama büsbütün kaybolmamak için kendi patikalarımızı da keşfediyoruz. Bizden önce gelenlerin bıraktığı izleri itinayla takip ediyoruz.

Nietzsche, vaktiyle yazmış: “Eğer her insan eyleminin - yalnızca bir kitabın değil - öyle veya böyle diğer eylemlerinin, kararlarının, ve düşüncelerinin, nedeni olduğunu; gerçekleşen her şeyin, gerçekleşen her şeyle ayrılmaz bir biçimde ilişkili olduğunu göz önünde bulunduracak olursak, işte o zaman gerçek ölümsüzlüğü; bir kez harekete geçtiğinde bir parça kehribarın içindeki bir böcek gibi bütün varoluşun genel birliğinde kapanan ve ölümsüzleşen hareketin ölümsüzlüğünü farkederiz”.

Bazen bunu Moor gibi trilyonlarca canlının nakşettiği sonsuz bir yol olarak görebilirsiniz. Ya da bu bu kitapta hikayesini öğrendiğim, bin yıl evvel yaşamış Han Şan’ın 70 yıl inzivaya çekilip ağaçlara, kayalara, falezlere, binaların duvarlarına karaladığı binlerce şiirinden kalan bir parçaya rastladığınızda, patikaların, hikayelerin ve bizi birbirimize bağlayan yazının mucizesini ürpererek hissedersiniz.

Patikalar ve Hikayeler

* Patikalar Üzerine Bir Keşif - Robert Moor, Çev. Burcu Halaç / Kolektif Kitap