'Konkordato dönemi bitti': Yeni uygulama devrede

Ekonomik krizle birlikte yüzlerce şirketin, başvurduğu yol olan iflas erteleme anlamına gelen konkordatonun yerine yeni bir uygulamanın geldiği belirtiliyor.

Güncel Group Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Sezer, Dünya gazetesinde kaleme aldığı yazısında, konkordatonun fiilen sona erdiğini söylüyor ve ekliyor:

"Bu noktada devreye Türkiye Bankalar Birliği (TBB) girdi ve banka ve finansal kurumlara kredi borcu olan büyük ölçekli şirketler için Finansal Yeniden Yapılandırma (FYY) uygulamasının resmen başlatıldığını kamuoyuna duyurdu. Bankalar Birliği 14.10.2019 tarihinde yayınladığı sirkü ile 25 milyon ve üstünde borcu olan firmalar için FYY uygulamalarını düzenlerken, peşinden 08.11.2019 tarihinde yayınladığı sirkü ile 25 milyon altındaki küçük ölçekli firmaların FYY uygulamalarına da olanak vermiştir."

Söz konusu uygulama, borçlarını ödemeye niyetli olan, ancak gelir- gider dengesi bozulduğu için borçlarını ödeyemeyen mükelleflerin borçlarının geri ödenmesini sağlamak amacıyla oluşturulmuş.

Sezer'in aktardığına göre, Bankacılık Kanunu’nun Geçici 32. maddesi hükmü gereğince yapılmış olan düzenlemeden, iflas eden firmalar dışında kalan ve bankalara, finansal kiralama şirketlerine, faktöring şirketlerine, finansman şirketlerine büyük ölçekli şirketler ve küçük ölçekli şirketler yararlanacaklar.

Buna göre, en yüksek alacaklı kuruluşlardan birine yapılacak müracaat ile başlayacak olup, yapılacak çerçeve anlaşması ile sona erecek. Çerçeve anlaşmasını imzalayan şirketler Türkiye Bankalar Birliği tarafından güncel olarak ilan edilecek. Çerçeve anlaşmasının imzalanması ile yeniden yapılandırılan alacaklara ilişkin icra takibi yapılamayacak, mevcut takiplere devam edilemeyecek ve diğer yasal yollara başvurulamayacak.

Çerçeve anlaşmasının imzalanması ile korunma süreci başlamış olacak şirketler ise yapılan çerçeve anlaşmasına uygun olarak borçlarını ödemeye başlayacaklar, hem ödemeye ilişkin yükümlülerini yerine getirecekler hemde üretim, yatırım, istihdam faaliyetlerine devam edecekler.

Düzenlenen çerçeve anlaşması ile sadece finans kurumlarına olan borçlar değil, satıcı borçlarının da kapsama dahil olacağı belirtiliyor.


Yazının tamamına buradan ulaşabilirsiniz.