'Sade vatandaş da konkordato ilan edebilir'

Ekonomik krizin etkilerinden kurtulmaya çalışan çok sayıda şirket, mahkemeye giderek borçlarını yeniden yapılandırdı, yani konkordato ilan etti. 

Ancak, mevcut düzenleme ile bankalara borcu olan, kredilerini ödeyemeyen, araba ve gayrimenkul borcu bulunanların da tıpkı şirketler gibi konkordatoya başvurabileceği iddia edildi. 

Uzmanlara göre, mevcut düzenleme bu kişileri, kefilleri ve üçüncü şahısları korumaya almayı içeriyor.

Güncel Group Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Sezer, 28 Şubat 2018'de 7101 sayılı Kanu’nun 13. maddesi hükmünde yapılan değişiklikle ticaretle uğraşmayan sıradan vatandaşın da konkordato ilan edebileceğini belirtti. 

Ödeme sıkıntısı yaşayan vatandaşların da bu kapsama alındığını ifade eden Sezer, borçlarını, vadesi geldiği halde ödeyemeyen veya vadesinde ödeyememe tehlikesi altında bulunan herhangi bir borçlunun, vade verilmek veya tenzilat yapılmak suretiyle borçlarını ödeyebilmek veya muhtemel bir iflastan kurtulmak için konkordato talep edebileceğini dile getirdi.

Başvuru yapılacak yer ve mahkemelerle ilgili, iflasa tabi olan borçlu için merkezinin bulunduğu yer, iflasa tabi olmayan borçlular içinse yerleşim yerindeki Asliye Ticaret Mahkemesi olduğunu aktaran Sezer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yeni düzenleme ile tacir olmayan gerçek kişiler ikametgahlarının bulunduğu yerdeki Asliye Ticaret Mahkemesi’ne müracaat ederek konkordato talep edebilmektedirler. Aslında hiçbir şarta ve ön koşula bağlı olmaksızın dileyen herkes konkordato ilan edebilmektedir. Burada hiçbir kısıtlama yapılmaması nedeniyle bu kapsamdan devlet memurları da faydalanabilmektedir."

Yasal düzenlemede eksiklikler olduğunu ileri süren Sezer bunların uygulama ile netleşip yargı içtihatları ile kesinlik kazanacağını belirtti. Sezer alacaklının da konkordato hakkı bulunduğuna dikkat çekti. 

Haberin tamamını buradan okuyabilirsiniz